Visie

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft bij de oprichting een visie ontwikkeld waaraan we blijven werken. Thema van deze visie is kort samengevat in de zin: Zorg met hoofd, hart en ziel.

Wij staan voor...
... zorg voor de gehele mens, die bestaat uit betrokkenheid bij patiënt en familie en is gericht op diagnostiek, behandeling en verzorging in de breedste zin van het woord. De patiënt wordt hierbij integraal benaderd (lichaam, ziel en geest) en we zien diens individuele zorgbehoefte als leidraad voor het handelen.

De ethische verankering van de geboden zorg wordt gevonden in de zorgvuldige weging van een aantal factoren, zoals solidariteit, naastenliefde, zelfbeschikking, moreel klimaat, gerechtigheid, ervaring, eerbied voor het leven met inbegrip van de kwaliteit daarvan.

Wij willen...
…een breed scala aan medisch specialistische, paramedische, verpleegkundige en geestelijke diensten bieden.
…het eerste keus ziekenhuis voor de bevolking uit de regio zijn.
…diensten leveren op een kwalitatief hoogstaand niveau.
…dat de wensen van interne en externe klanten ons primaire richtsnoer zijn.
…bewust verantwoordelijk zijn voor een goede afstemming van alle aspecten van de behandeling en verzorging van de patiënt.
…een nuttige samenwerkingspartner zijn voor andere aanbieders van zorg.
…een organisatie zijn waar mensen gemotiveerd en met plezier werken.