Inzage in uw medisch dossier

Sinds 23 september 2017 worden uw gegevens in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) geregistreerd. Een deel van deze nieuwe gegevens kunt u inzien in MijnASz.

Oude dossiergegevens (van vóór 23 september 2017) zijn gedigitaliseerd en in het ziekenhuis beschikbaar.  

Volledige inzage in uw medisch / verpleegkundig dossier, of een kopie ervan, kunt u aanvragen via dit formulier. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij het Medisch Archief: (078) 654 11 99.

Wie heeft inzage in uw digitale dossier?
Medewerkers hebben uitsluitend toegang tot patiëntgegevens als zij een behandelingsovereenkomst hebben met de patiënt of als zij rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een behandelingsovereenkomst die een (andere) zorgaanbieder heeft met de patiënt of optreden als vervanger van die andere zorgaanbieder (samengevat een behandelrelatie hebben). Daarbij mag een medewerker uitsluitend toegang te hebben tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn taak in het kader van de behandelingsovereenkomst. Het gaat daarbij niet alleen om medische maar ook om administratieve ondersteuning en beheer, voor zover de gegevens daarvoor noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld het inschrijven van een patiënt, het inplannen van afspraken). Deze afspraken heeft het ziekenhuis vastgelegd in het beleid Autorisaties.

Huisartsen, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen de patiëntgegevens alleen met toestemming van de patiënt inzien via het zorgportaal. Voor huisartsen is dit in aanvulling op de reguliere correspondentie die zij ontvangen van het ziekenhuis als een patiënt voor behandeling en/of controlebezoek in het ziekenhuis is geweest.


Gedragsregels voor veilig omgaan met informatie
Het Albert Schweitzer ziekenhuis hanteert als professionele organisatie uitgangspunten en regels voor het veilig omgaan met informatie, waaronder deze gedragsregels. Het ziekenhuis is verplicht deze bij alle medewerkers onder de aandacht te brengen, daarnaast zijn alle medewerkers verplicht te werken volgens deze gedragsregels.


Wat staat er in uw digitale dossier?
In uw dossier staan medische gegevens staan, zoals:

  • uw bezoeken aan het ziekenhuis
  • uw klachten en aandoeningen
  • behandelingen en onderzoeksresultaten Wat is Mijnasz.nl?

Via Mijnasz.nl heeft u toegang tot het patiëntenportaal van het Elektronisch Patiënten Dossier. Via dit portaal kunt u bijvoorbeeld een deel van uw dossier inzien, uitslagen van het laboratorium inzien, in sommige gevallen zelf rechtstreeks een afspraak in het ziekenhuis inplannen, folders bekijken die speciaal voor u van toepassing zijn en in de toekomst ook veilig mailen met uw arts. bekijk hieronder ook het filmpje.