Medisch dossier/MijnASz

Sinds 23 september 2017 worden uw gegevens in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) geregistreerd. Een deel van deze nieuwe gegevens kunt u inzien in MijnASz. Via dit patiëntenportaal heeft u onder meer toegang tot:

 • Basis zorggegevens
 • Specialisten en -ontslagbrieven
 • Laboratoriumuitslagen
 • Radiologieverslagen 
 • Type implantaten

Let op: voor dialysepatiënten geldt dat u eerst contact moet opnemen met de afdeling Dialyse: (078) 652 38 15 voor volledige weergave van bovenstaande gegevens in MijnASz. Binnen 3 werkdagen staan deze gegevens voor u beschikbaar in het portaal.
 

Volledige inzage in uw dossier aanvragen
Oudere dossiergegevens (van vóór 23 september 2017) en meer uitgebreide dossiergegevens zijn gedigitaliseerd en in het ziekenhuis beschikbaar. Volledige inzage in uw medisch / verpleegkundig dossier, of een kopie ervan, kunt u aanvragen via dit formulier. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij het Medisch Archief: (078) 654 11 99.

Inzage in dossier van kind of derden via machtiging
Voor een verzoek tot inzage in het dossiers van een kind, een wilsonbekwame patiënt of overleden patiënt gelden de volgende voorwaarden. Hierna is per categorie uiteengezet waaraan dit verzoek moet voldoen.

Verzoek door ouders

Kind jonger dan 12 jaar:

 • Het aanvraagformulier is volledig ingevuld;
 • De aanvraag is door beide ouders ondertekend en van beiden is een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd.
   

Kind tussen 12 en 16 jaar:

 • De aanvraag is volledig ingevuld;
 • De aanvraag is door zowel het kind als beide ouders ondertekend en van allen is een kopie van een geldig legitimatiebewijs toegevoegd.
   

Verzoek door derden

Wilsbekwame patiënt:

 • De aanvraag is volledig ingevuld;
 • Een machtiging van de patiënt, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde, zijn bijgevoegd.
   

Wilsonbekwame patiënt:

 • De aanvraag is volledig ingevuld;
 • Indien van toepassing is een rechterlijke beschikking / machtiging bijgevoegd;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde is bijgevoegd.
   

Overleden patiënt:

 • De aanvraag is volledig ingevuld, inclusief een toelichting op de reden van aanvraag;
 • De overlijdensakte van de overleden patiënt is bijgevoegd;
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de overleden patiënt is bijgevoegd;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager is bijgevoegd.
   
Wie heeft inzage in uw dossier?
Medewerkers hebben uitsluitend toegang tot patiëntgegevens als zij een behandelingsovereenkomst hebben met de patiënt of als zij rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een behandelingsovereenkomst die een (andere) zorgaanbieder heeft met de patiënt of optreden als vervanger van die andere zorgaanbieder (samengevat een behandelrelatie hebben). Daarbij mag een medewerker uitsluitend toegang te hebben tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn taak in het kader van de behandelingsovereenkomst. Het gaat daarbij niet alleen om medische maar ook om administratieve ondersteuning en beheer, voor zover de gegevens daarvoor noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld het inschrijven van een patiënt, het inplannen van afspraken). Deze afspraken heeft het ziekenhuis vastgelegd in het beleid Autorisaties.

Huisartsen, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen de patiëntgegevens alleen met toestemming van de patiënt inzien via het zorgportaal. Voor huisartsen is dit in aanvulling op de reguliere correspondentie die zij ontvangen van het ziekenhuis als een patiënt voor behandeling en/of controlebezoek in het ziekenhuis is geweest.


Gedragsregels voor veilig omgaan met informatie

Het Albert Schweitzer ziekenhuis hanteert als professionele organisatie uitgangspunten en regels voor het veilig omgaan met informatie, waaronder deze gedragsregels. Het ziekenhuis is verplicht deze bij alle medewerkers onder de aandacht te brengen, daarnaast zijn alle medewerkers verplicht te werken volgens deze gedragsregels. 


Wat is Mijnasz.nl?

Via Mijnasz.nl heeft u toegang tot het patiëntenportaal van het Elektronisch Patiënten Dossier. Via dit portaal kunt u bijvoorbeeld een deel van uw dossier inzien, uitslagen van het laboratorium inzien, in sommige gevallen zelf rechtstreeks een afspraak in het ziekenhuis inplannen, folders bekijken die speciaal voor u van toepassing zijn en in de toekomst ook veilig mailen met uw arts. bekijk hieronder ook het filmpje.