Voor de pers

Het Albert Schweitzer ziekenhuis staat midden in de samenleving. Daarbij past een open en transparante opstelling naar de media toe. Persvragen zijn bij ons welkom! Wij stellen uw aandacht op prijs. 

De afdeling Communicatie doet haar best om uw vragen snel en volledig te beantwoorden, gegevens te verstrekken, of te bemiddelen bij een gesprek met een arts of afdeling (of, onder bijzondere voorwaarden, met een patiënt). 

Medewerking wordt geweigerd bij schending van privacy, het van kracht zijn van beroeps- of medisch geheim (of andere wettelijke beperkingen), of verstoring van de patiëntenzorg. In dergelijke situaties kan in goed overleg worden gezocht naar een alternatieve aanpak. Het is onze medewerkers niet toegestaan zonder tussenkomst van Communicatie met media te spreken.

Om het contact soepel te laten verlopen, vragen wij journalisten zich te melden bij de persvoorlichter, in ons beider belang: wij komen niet voor verrassingen te staan en u krijgt een snel en eenduidig antwoord.

  • De persvoorlichter is Frank van den Elsen, tel. 06 - 5345 4121 of e-mail elsen@asz.nl. Hij werkt fulltime. (Geen verkoop/aanbod van diensten via dit nummer alstublieft.) 
  • Mocht u onverhoopt geen contact krijgen, dan is tijdens kantooruren een vervanger bereikbaar via het secretariaat van de afdeling Communicatie, tel. (078) 654 28 73, e-mail communicatie@asz.nl.
  • Bij calamiteiten of zeer spoedeisende zaken in het weekeinde of de avond/nacht, kunt u bellen naar het centrale nummer van het ziekenhuis: tel. (078) 654 11 11. Hier is men altijd in staat een contactpersoon voor de media te bereiken.


Met het oog op de privacy van onze patiënten, bezoekers en medewerkers, staan wij niet toe dat media zonder voorafgaande instemming van de afdeling Communicatie in onze gebouwen en/of op de aan ons toebehorende buitenterreinen opnamen maken of interviews afnemen. De beveiliging is geïnstrueerd om deze huisregel te handhaven. Wij danken u voor uw medewerking!Frank van den Elsen 

persvoorlichter