Wetenschap & Onderzoek

Onderzoeken in een stimulerende omgeving

Naast het opleiden van nieuw verpleegkundig- en medisch personeel vindt het Albert Schweitzer ziekenhuis het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek belangrijk. In het ziekenhuis wordt dan ook structureel gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van zorg op basis van patiëntgebonden klinisch relevant onderzoek en medical trails. Randvoorwaarden hierbij zijn het stimuleren van een onderzoeksklimaat en het bijdragen aan wetenschappelijke kennisvorming.