Algemene voorwaarden

U vindt de algemene voorwaarden vanaf pagina 17 in de folder 'Rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt'.