Organisatiestructuur

Hiernaast vindt u het organigram van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

De verschillende organisatieonderdelen staan hieronder uitgelegd.


 

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door Stafdiensten.

Bestuur Medische Staf
Het Bestuur Medische Staf behartigt de belangen van de medisch specialisten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarbij streeft zij naar optimale verzorging van de patiënten en leveren van bijdrage aan medisch onderzoek.
 

Primaire Eenheden 

De primaire eenheden leveren samen de directe patiëntenzorg. Een eenheid is niet locatiegebonden en ontplooit dus in de regel activiteiten op alle locaties. Een eenheid is samengesteld uit een of meer vakgroepen die een duidelijke relatie met elkaar hebben.

Stafdiensten
De Stafdiensten ondersteunen het bestuur op het gebied van ziekenhuisbrede en strategische vraagstukken. De stafdiensten zijn: Financiën, Communicatie, Huisvesting, Leerhuis, ICT, Kwaliteit, veiligheid & Innovatie en Personeel & Organisatie. 

(Medisch) Ondersteunende eenheden
De ondersteunende eenheden bieden zorg of faciliteiten die ondersteunend zijn aan de directe patiëntenzorg. Voorbeelden van ondersteunende eenheden zijn: Apotheek, afdeling Radiologie en Klinisch Chemisch Laboratorium.

Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundig Advies Raad

De Raad van Toezicht is het statutair toezichthoudend orgaan van de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis.

De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn wettelijke advies- en inspraakorganen. 
De Verpleegkundig Advies Raad brengt adviezen uit en ontplooit activiteiten ter ondersteuning van deze beroepsgroep