Logopedie

De logopedist geeft therapie en advies aan mensen die problemen hebben met spreken, taal, slikken, de stem en het gehoor. In het Albert Schweitzer ziekenhuis werken logopedisten op de verpleegafdeling. Zij helpen mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis en als gevolg van hun behandeling problemen krijgen met spreken of slikken.

Daarnaast werken er logopedisten op de polikliniek. Deze logopedisten zijn 'vrijgevestigd'. Dit betekent dat ze zelfstandig werken en niet in dienst zijn van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij werken wel nauw samen met specialismen binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis zoals Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Praktische informatie

Locaties

Onze logopedisten werken op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht. Er is een verschil of u bent opgenomen (klinische logopedie) of dat u poliklinisch logopedie wilt, voor uzelf, uw kind of uw familielid.

Voor informatie / overdrachten bij een klinische opname: 

  • Op telefoonnummer (078) 654 29 19 / (078) 654 20 12
  • Via mail: logopedie@asz.nl

Aanvragen voor logopedische behandeling bij opname, gaan via de behandelend specialist.

Afspraak voor de polikliniek

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers:

  • Dordwijk (078) 616 27 30 - Mw J. van Es
  • Dordwijk (078) 654 20 12 (Mimetherapie en logopedie bij de ziekte van Parkinson) - M. Schram 
  • Zwijndrecht (078) 654 18 28 - Mw V. Verwer en Mw P. van Weijen-Mol

Tijdens poliklinische spreekuren kan het zijn dat het antwoordapparaat aanstaat. U kunt dan uw boodschap inspreken met uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

MijnASz

Als patiënt van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunt u een aantal zaken snel en handig zelf regelen. Wilt u bijvoorbeeld uw medisch dossier en uw afspraken inzien of verzetten? Ga dan naar mijnasz.nl.

U kunt ook het contactformulier invullen op www.logopediezwijndrecht.nl (voor logopedie in Zwijndrecht) of www.logopedie-van-es.nl (voor logopedie in Dordrecht). Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. Voor logopedische behandeling in de polikliniek heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, tandarts of specialist.

Wanneer logopedie?

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van communicatie. Zij analyseert en behandelt stoornissen aan de ademhaling, de stem, de spraak, de taalontwikkeling en het gehoor, die van organische, functionele of neurologische aard zijn. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert/ begeleidt partners, familieleden en verzorgers van patiënten.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn op de verschillende locaties logopedisten aanwezig. Voor de polikliniek bent u vrij in de keuze van uw logopedist. Dit kan er een in het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn, maar ook een logopedist bij u in de buurt.
 

Klinische logopedie

Tijdens de opname kan het zijn dat u, uw kind of uw familielid logopedie nodig heeft. U krijgt te maken met lopopedie als blijkt dat u problemen heeft met spreken (spraak, taal, stem) en/of slikken. Door een verwijzing van een specialist in het ziekenhuis kan de logopedist tijdens de opname betrokken worden.

Meestal is de logopedist werkzaam op de afdeling Neurologie, maar ook op andere verpleegafdelingen kan de logopedische begeleiding ingeschakeld worden, zoals op de longafdeling, geriatrie, IC, neonatologie en bij op chirurgie bijvoorbeeld na buismaagoperaties. Tijdens de logopedische behandeling is er samenwerking met andere betrokken disciplines zoals verpleging, fysio- en ergotherapie, diëtiek en voedingsassistenten.

Soms kan verder onderzoek nodig zijn bij KNO, bijvoorbeeld bij Fees (onderzoek met de fiberscoop terwijl u slikt) of een slikvideo.

Als u met ontslag gaat terwijl de logopedie nog niet is afgerond, zorgt uw logopedist in overleg met u voor een overdracht voor vervolgbehandeling in verpleeghuis, revalidatiecentra of een vrijgevestigde praktijk in uw woonomgeving. In sommige situaties wordt de behandeling in het ziekenhuis vervolgd.

Folders

Wij horen graag wat ù van onze patiëntenfolders vindt. Zijn ze duidelijk of kan het beter? Heeft u belangstelling om een keer mee te doen aan ons testpanel? Meld u dan hier aan

Dit zijn de logopediefolders. Klik op een titel om het pdf-je te openen.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenLogopedie
Naar boven

Contact

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers:

Dordrecht (078) 616 27 30 - Mw J. van Es
Dordrecht (078) 654 20 12 (Mimetherapie en logopedie bij de ziekte van Parkinson) - M. Schram
Zwijndrecht (078) 654 18 28 - Mw V. Verwer en Mw P. van Weijen-Mol