P. (Paulien) van Weijen - Mol

Mw. P. van Weijen (1965) studeerde logopedie aan de Hogeschool Rotterdam waar zij in 1988 afstudeerde. Direct na haar afstuderen ging zij in het toenmalige Merwedeziekenhuis werken, nu Albert Schweitzerziekenhuis loc. Dordwijk. Sinds enkele jaren werkt zij in het Albert Schweitzerziekenhuis locatie Zwijndrecht, samen met collega Mw V.I. Verwer.
Na haar opleiding heeft zij jaarlijks diverse nascholingen gevolgd om zich te verdiepen in de facetten van de logopedie, met name stemproblemen en spraak-/taalontwikkelingsproblemen. Zij staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse vereniging van Logopedie en Foniatrie en van de kwaliteitskring logopedisten Noord- en Merwedestroom.
Er is een goede samenwerking met de KNO-artsen van het Albert Schweitzerziekenhuis. Verder wordt er contact onderhouden met de betrokken huisartsen, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.
 

U bent nu hier

HomepageSpecialismenLogopedieLogopedisten en specialisatiesP. (Paulien) van Weijen - Mol
Naar boven

Contact

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers:

Dordrecht (078) 616 27 30 - Mw J. van Es
Dordrecht (078) 654 20 12 (Mimetherapie en logopedie bij de ziekte van Parkinson) - M. Schram
Zwijndrecht (078) 654 18 28 - Mw V. Verwer en Mw P. van Weijen-Mol

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in