V.I. (Vera) Verwer

Mevr. V.I.Verwer (1964) studeerde logopedie aan de Hogeschool in Rotterdam en Nijmegen. Zij studeerde af in 1989.
Zij is twee jaar werkzaam geweest in het speciaal onderwijs. In die periode heeft zij een vrije vestiging opgezet in een gezondheidscentrum in de Stadspolders in Dordrecht en zij heeft deze uitgebreid met enkele medewerkers. Later is zij een samenwerking aangegaan met een van hen. Hier heeft zij tien jaar gewerkt.
In diezelfde periode (sinds november 1990) is zij aangetrokken door collega’s in het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Zwijndrecht, waar zij inmiddels 22 jaar werkzaam is. Ze is in de loop van deze tijd een samenwerking aangegaan met haar collega P.van Weijen. Samen met deze collega is zij stagebegeleidster voor de diverse logopedisten in opleiding aan de hogescholen in Utrecht en Rotterdam. Om de kwaliteit te waarborgen volgt zij voortdurend nascholingen en trainingen en staat zij geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse vereniging van Logopedie en Foniatrie en van de kwaliteitskring logopedisten Dordrecht. Er is een goede samenwerking met de KNO-artsen van het Albert Schweitzerziekenhuis. Er vindt een intensieve samenwerking plaats met het schisisteam in het EMC in Rotterdam (satelliet-team). Verder wordt er contact onderhouden met de betrokken huisartsen, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.
 

Naar boven

Contact

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers:

Dordrecht (078) 616 27 30 - Mw J. van Es
Dordrecht (078) 654 20 12 (Mimetherapie en logopedie bij de ziekte van Parkinson) - M. Schram
Zwijndrecht (078) 654 18 28 - Mw V. Verwer en Mw P. van Weijen-Mol

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in