Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie

M. (Maaike) Schram


Mw. M. Schram is afgestudeerd aan de Hogeschool Nijmegen (1989). Zij werkte aanvankelijk als logopedist in verpleeghuizen. In 2000 rondde zij de Post-HBO opleiding Neurologische taal en spraakstoornissen af. Vanaf 2001 is zij werkzaam op vrijwel alle afdelingen van de kliniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanaf de start van het Nazorgburo Prematuren in Zwijndrecht nam zij deel aan het multi-disciplinaire team dat pre-en dysmature kinderen volgt in hun ontwikkeling. Ook werkt zij voor het eetteam in het ASZ.

Zij is aangesloten bij de kwaliteitskring verpleeghuizen en ziekenhuizen (Gorinchem), landelijke werkgroep ELZ (expertise werkgroep zuigelingen) en de landelijke werkgroep Logopedisten in ziekenhuizen (Utrecht).

Daarnaast is zij aangesloten bij ParkinsonNet. Tevens is zij mimetherapeut, geregistreerd preverbaal logopedist (NVLF) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Logopedie.

Naar boven

Contact

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers:

Dordrecht (078) 616 27 30 - Mw J. van Es
Dordrecht (078) 654 20 12 (Mimetherapie en logopedie bij de ziekte van Parkinson) - M. Schram
Zwijndrecht (078) 654 18 28 - Mw V. Verwer en Mw P. van Weijen-Mol

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in