Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie

Klinische logopedie

Tijdens de opname kan het zijn dat u, uw kind of uw familielid logopedie nodig heeft. U krijgt te maken met lopopedie als blijkt dat u problemen heeft met spreken (spraak, taal, stem) en/of slikken. Door een verwijzing van een specialist in het ziekenhuis kan de logopedist tijdens de opname betrokken worden.

Meestal is de logopedist werkzaam op de afdeling Neurologie, maar ook op andere verpleegafdelingen kan de logopedische begeleiding ingeschakeld worden, zoals op de longafdeling, geriatrie, IC, neonatologie en bij op chirurgie bijvoorbeeld na buismaagoperaties. Tijdens de logopedische behandeling is er samenwerking met andere betrokken disciplines zoals verpleging, fysio- en ergotherapie, diëtiek en voedingsassistenten.

Soms kan verder onderzoek nodig zijn bij KNO, bijvoorbeeld bij Fees (onderzoek met de fiberscoop terwijl u slikt) of een slikvideo.

Als u met ontslag gaat terwijl de logopedie nog niet is afgerond, zorgt uw logopedist in overleg met u voor een overdracht voor vervolgbehandeling in verpleeghuis, revalidatiecentra of een vrijgevestigde praktijk in uw woonomgeving. In sommige situaties wordt de behandeling in het ziekenhuis vervolgd.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenLogopedieKlinische logopedie
Naar boven

Contact

Voor aanmeldingen, afspraken en informatie kunt u contact met ons opnemen op de volgende telefoonnummers:

Dordrecht (078) 616 27 30 - Mw J. van Es
Dordrecht (078) 654 20 12 (Mimetherapie en logopedie bij de ziekte van Parkinson) - M. Schram
Zwijndrecht (078) 654 18 28 - Mw V. Verwer en Mw P. van Weijen-Mol

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in