Zorgpad

Niertranstransplantatie

Transplantatie is vaak de meest optimale behandeling, omdat de kwaliteit van leven beter en de levensverwachting hoger is. Transplantatie kan niet bij iedereen. Om te beoordelen of u wel of niet geschikt bent om een donornier te ontvangen krijgt u vooraf een aantal onderzoeken. Als de geschatte nierfunctie minder is dan 15% dan komt u in aanmerking voor transplantatie.

Donornier van een levende donor

Bij een niertransplantatie krijgt u een donornier; u bent de ontvanger. De donor heet de gever. De donornier neemt de werking van uw eigen nieren deels over. Voor een goede kwaliteit van leven is 1 goedwerkende nier voldoende. Misschien staat iemand uit uw eigen omgeving een nier aan u af. Dat kan bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een goede vriend(in) zijn. We noemen dat een 'levende donor transplantatie'. Een voordeel van een levende donornier is dat u deze al kunt krijgen voordat u moet gaan dialyseren. Soms is dialyse dan niet meer nodig.

Donornier van een overleden donor

Een andere mogelijkheid is dat u een nier krijgt van iemand die is overleden. dat noemen we een 'postmortale transplantatie'. Postmortaal betekent na de dood. Voor een nier van een overleden donor is, vanwege een tekort aan orgaandonoren, een wachtlijst. De meeste mensen moeten daarom eerst starten met dialyse, terwijl ze op de wachtlijst staan voor een nier van een postmortale donor.

Deze film over niertransplantatie is afkomstig van Nieren.nl

U bent nu hier

HomepageSpecialismenDialyseafdelingNiertranstransplantatie
 1. Donor uit uw omgeving

  Als u een nier krijgt van een levende donor uit uw omgeving

  Onderzoeken

  Deze onderzoeken kunt u verwachten

  • ECG (hartfilmpje)
  • Echo van uw buik
  • Bloedonderzoek
  • Kaakchirurg
  • CT-scan (alleen als dat gewenst is)

  Dit kan uw donor verwachten

  Van uw (potentiële) donor nemen we alleen bloed af voor onderzoek.

  Naar het Erasmus MC Rotterdam

  Als de onderzoeken in het Albert Schweitzer ziekenhuis klaar zijn, gaat u naar de transplantatiearts in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar hoort u of u lichamelijk gezien een 'match' bent met de potentiële donor. Daarna volgen de onderzoeken van de donor in het Erasmus Medisch Centrum. Daar wordt ook de transplantatieoperatie gedaan.

  Wilt u de niertransplantatie liever in een ander academisch ziekenhuis, dan is dat bespreekbaar.

  Controle na de operatie

  Na de operatie blijft u 1 jaar onder controle in het Erasmus Medisch Centrum. Na een jaar komt u weer terug naar uw eigen nefroloog/verpleegkundig specialist.

 2. verwachten als u op de wachtlijst komt

  Dit kunt u verwachten als u op de wachtlijst voor transplantatie komt

  Als uw (geschatte) nierfunctie minder is dan 15% dan krijgt u eerst deze onderzoeken in ons ziekenhuis:

  • ECG (Hartfilmpje)
  • Echo van de buik
  • Bloedonderzoek
  • Kaakchirurg
  • CT-scan (als dat nodig is)

  In het Erasmus MC Rotterdam

  Als de onderzoeken bij ons klaar zijn, dan krijgt u een aantal afspraken in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Als alles goedgekeurd is, komt u op de wachtlijst. De gemiddelde wachttijd is 3 tot 4 jaar.

  Wilt u de niertransplantatie liever in een ander academisch ziekenhuis, dan is dat bespreekbaar.

  Spoed

  Zodra er een geschikte nier is dan moet u met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum komen. Het is dus belangrijk dat u altijd telefonisch bereikbaar bent!

  In het Erasmus Medisch Centrum wordt bloed afgenomen om te kijken of er een match met de donornier is. Als dit zo is kan de niertransplantatie doorgaan. Na de operatie blijft u 1 jaar onder controle in het Erasmus Medisch Centrum. Daarna gaat u weer terug naar uw eigen nefroloog/verpleegkundig specialist.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenDialyseafdelingNiertranstransplantatie
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in