Dialyseafdeling

Welkom op de website van de Dialyseafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hier vindt u informatie over nierfalen en de behandeling ervan in ons ziekenhuis.Op de Dialyseafdeling kunt u terecht voor voorlichting bij nierfalen, hemodialyse en peritoneale dialyse. De Dialyseafdeling vindt u op de derde verdieping van locatie Dordwijk.

Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Welkom op de Dialyseafdeling'.

De Dialyseafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis is in het bezit van een HKZ-kwaliteitscertificaat. Dit betekent dat op de afdeling kwalitatief goede zorg wordt geleverd en dat de medewerkers deze zorg steeds willen verbeteren. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen.
 

Contact

Telefoonnummers Locatie Dordwijk: (078) 652 38 15