Dialyseafdeling

Welkom op de website van de Dialyseafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Op deze site vindt u algemene informatie over de afdeling, nieraandoeningen en dialysebehandelingen.

De Dialyseafdeling is een poliklinische afdeling. Hier kunnen patiënten met nierproblemen terecht voor dialysebehandelingen. Hierbij is geen opname nodig. Na de behandeling gaat de patiënt dezelfde dag weer naar huis of als men al in het ziekenhuis was opgenomen, naar de verpleegafdeling.

Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Welkom op de Dialyseafdeling'

De Dialyseafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis is in het bezit van een HKZ-kwaliteitscertificaat. Dit betekent dat op de afdeling kwalitatief goede zorg wordt geleverd en dat de medewerkers deze zorg steeds willen verbeteren. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen.

De informatie op deze website is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u krijgt van de arts of verpleegkundige. Tijdens een gesprek krijgt u veel informatie te verwerken. Op deze website kunt u een en ander nog eens rustig nalezen.

Contact

Telefoonnummers Locatie Dordwijk: (078) 652 38 15