Zorgpad

Hemodialyse

Hemodialyse kan thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden. De voordelen van hemodialyse aan huis zijn dat er rekening gehouden kan worden met uw eigen planning. Daarbij heeft u kennis van uw therapie en is er geen reistijd van en naar het ziekenhuis. Dit draagt over het algemeen bij tot het beter accepteren en inpassen van uw ziekte en behandeling in uw dagelijkse leven.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenDialyseafdelingHemodialyse
 1. Dialysemachine

  De dialysemachine

  Bij hemodialyse wordt u aangesloten op een dialysemachine. Uw bloed loopt via een slangetje naar de dialysemachine. Daar gaat het bloed door een kunstnier. Deze kunstnier werkt als een filter. Daarna stroomt het bloed via een slangetje weer terug naar uw lichaam. In de spoelvloeistof (dialysevloeistof, ook wel 'badwater' genoemd) van de dialysemachine blijven afvalstoffen, overtollige zouten, zuren en water achter. Meestal vindt hemodialyse 3 keer per week plaats. U dialyseert dan overdag, meestal 4 uur per keer. Sommige mensen dialyseren vaker, langer of ‘s nachts.

 2. Shunt

  De shunt (toegang tot de bloedbaan)

   Voor hemodialyse heeft u een toegang tot de bloedbaan nodig. De shunt is de permanente toegang tot de bloedbaan om te kunnen dialyseren. Een shunt is een ader die via een operatie is aangesloten op een slagader. Dankzij die verbinding ontstaat er in de ader een hogere druk dan normaal. En er stroomt veel meer bloed doorheen. Na verloop van tijd zwelt de ader op. Omdat de gezwollen ader net onder de huid ligt, is het mogelijk om deze bij elke dialyse aan te prikken. Elke dialyse worden er 2 naalden in geprikt die er aan het eind van de dialyse weer uit worden gehaald.

 3. Dialyse thuis

  Hemodialyse thuis

  Zelfstandig thuis dialyseren

  U voert de dialyse zelfstandig (met partner) thuis uit. U dialyseert eerst een periode in het ziekenhuis, op de trainingsunit van de dialyseafdeling, om u wegwijs te maken in het zelfstandig dialyseren. Stapsgewijs leert u elk onderdeel van de dialysebehandeling te begrijpen en uit te voeren. We gebruiken daarvoor een opleidingsboek. Ook uw partner wordt, indien gewenst, daarbij betrokken. Met de dialyseverpleegkundige beslist u welk niveau van zelfstandigheid u wilt behalen. Het streven is dat u na 3 maanden thuis dialyseert. U kan daarna dialyseren op uw eigen gekozen tijdstip en dag.
  Tijdens de periode op de trainingsunit zijn er bij u thuis diverse aanpassingen nodig wat betreft water- en elektriciteitsvoorziening. In overleg met u maken wij het bij u thuis klaar voor de thuisdialyse, gecoördineerd door ons .

  Thuis dialyseren met hulp van een dialyse verpleegkundige.

  De dialyseverpleegkundige voert de dialysebehandeling bij u thuis uit. U bent gebonden aan de tijden waarop de dialyseverpleegkundige bij u komt. De dagen en tijdstippen plannen we in overleg met u.

 4. Dialyse in het ziekenhuis

  Hemodialyse in het ziekenhuis

  Als u kiest voor hemodialyse in het ziekenhuis dan komt u 3 keer in de week naar het ziekenhuis voor 4 uur dialyse (dit kan per patiënt wat verschillen). U wordt gehaald en gebracht met een taxi, waardoor u al met al ongeveer 6 uur per keer van huis bent. Vaste dialysetijden zijn naar wens aan te vragen, maar in het begin plannen we u in op de tijdstippen die vrij zijn. Nachtdialyse is mogelijk. Hier hebben we 10 plekken voor. Als u hier interesse in heeft komt u op de wachtlijst. U zit met meerdere patiënten op een zaal.

 5. Acuut

  Hemodialyse in een acute situatie (altijd in het ziekenhuis)

  Als de nierfunctie plotseling snel achteruit gaat, dan kan het zijn dat de nefroloog of verpleegkundig specialist voorstelt om zo snel mogelijk met de dialyse te starten. Dit noemen we een acute dialyse. We plaatsen dan een dialysekatheter in uw lies of in uw hals. Daarna starten we in het ziekenhuis met de hemodialyse. Na 3 maanden hebben we een evaluatiegesprek. We overleggen dan met elkaar of er van therapie veranderd moet worden.

  Het kan ook zijn dat dialyse noodzakelijk is voor een geplande transplantatie. Dan gaat de transplantatie wel door maar begint u eerst met dialyseren.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenDialyseafdelingHemodialyse
Naar boven