Corona: bekijk onze maatregelen

Remuneratie-/ Benoemingscommissie

Door de Raad van Toezicht is een Remuneratie-/Benoemingscommissie ingesteld, die bestaat uit de voorzitter en
vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. In het Reglement Remuneratiecommissie zijn de werkwijze, de samenstelling en verantwoordelijkheden vastgelegd. De Remuneratie-/Benoemingscommissie behartigt het toezicht van de Raad van Toezicht op deelaspecten als:
- het functioneren van de Raad van Bestuur;
- de arbeidsovereenkomsten van de leden Raad van Bestuur;
- de bezoldiging van de leden Raad van Bestuur;
- de voorbereiding van de invulling vacatures Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht die zitting hebben in de Remuneratie-/ Benoemingscommissie zijn:

De leden van de Raad van Toezicht die zitting hebben in de Remuneratie-/benoemingscommissie zijn:
• de heer prof. dr. J.A. Rauwerda (voorzitter)
• de heer drs. M.J.H. Jetten RA

 

U bent nu hier

HomepageOver onsOrganisatieRaad van ToezichtRemuneratie-/ Benoemingscommissie
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in