Corona: bekijk onze maatregelen

Auditcommissie

Door de Raad van Toezicht is een Auditcommissie ingesteld. In het Reglement Auditcommissie zijn de werkwijze, de samenstelling en de verantwoordelijkheden vastgelegd. De taak van de Auditcommissie is het informeren en adviseren van de Raad van Toezicht over de exploitatie, financiering en solvabiliteit van het ziekenhuis. De Auditcommissie behartigt het toezicht van de Raad van Toezicht op deelaspecten als:

- de opzet en werking van het interne beheersings- en controlesysteem;
- de financiële informatieverschaffing;
- het risicoprofiel verbonden aan de strategie van de organisatie;
- het naleven van wet- en regelgeving.

Eenmaal per jaar neemt de externe accountant deel aan de vergadering van de Auditcommissie. In de Auditcommissie heeft een lid van de Raad van Toezicht met financiële deskundigheid zitting. De  leden van de Raad van Toezicht die zitting hebben in de Auditcommissie zijn:

  • de heer drs. M.J.H. Jetten RA (voorzitter)
  • de heer ir. D.A. Sperling
     
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in