Reglement Raad van Toezicht

In het Reglement Raad van Toezicht zijn onderwerpen als de werkwijze, de samenstelling en de  verantwoordelijkheden vastgelegd. Voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als voor de afzonderlijke leden zijn profielen opgesteld. In de Profielschets zijn de kwaliteiten en eigenschappen vastgelegd. In geval van een vacature wordt een wervings- en selectiecommissie ingesteld door de Raad van Toezicht.