Kwaliteitscommissie

Door de Raad van Toezicht is een Kwaliteitscommissie ingesteld. In het Reglement Kwaliteitscommissie worden de werkwijze, de samenstelling en de verantwoordelijkheden vastgelegd.
De Kwaliteitscommissie behartigt het toezicht van de Raad van Toezicht op deelaspecten als:

- toetsing van het ziekenhuisbeleid rondom kwaliteit & veiligheid
- het volgen van ontwikkelingen in kwaliteitszorg

De leden van de Raad van Toezicht die zitting hebben in de Kwaliteitscommissie zijn:

  • de heer prof. dr. J.A. Rauwerda (voorzitter)
  • mevrouw dr. E.M.S.J. van Gennip