Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Diëtetiek

De diëtist is bij uitstek de deskundige om u te helpen op het gebied van voeding en gezondheid. De diëtist werkt nauw samen met de arts om ervoor te zorgen dat u de juiste voeding krijgt: passend bij aandoening, behandeling én natuurlijk persoonlijke voorkeuren.

Een diëtist heeft een 4 jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek gedaan en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wanneer heeft u een diëtist nodig?

  • Onbedoeld gewichtsverlies
  • Aandoeningen in het maag-darmkanaal
  • Slikproblemen
  • Een (overgevoelige of allergische) reactie op voedingsmiddelen
  • Als de medicijnen die u gebruikt, invloed hebben op wat u eet

De diëtist bespreekt met u hoe u op dit moment eet en kijkt aan de hand van het ziektebeeld welke dieetbehandeling nodig is. Bij het dieetadvies houdt de diëtist zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen. 

Aandachtsgebieden

Iedere diëtist van het ASz Ziekenhuis heeft eigen aandachtsgebieden. Dit zijn o.a. Diabetes Mellitus, nierziekten, chirurgie, allergieën, longziekten, hart- en vaatziekten, oncologie (kanker), maag- darm- en leverziekten.

Daarnaast zijn er groepsvoorlichtingsbijeenkomsten voor bariatrische chirurgie patiënten, patiënten met Diabetes Mellitus, nierpatiënten en hartpatiënten.

Kinderen worden begeleid op het gebied van o.a. eetproblemen, Diabetes Mellitus en allergie.

Samenwerking afdelingen en poliklinieken

De diëtist werkt vaak samen met de artsen en verpleegkundigen op de afdelingen en poliklinieken. Ook is er soms overleg met logopedisten, fysiotherapeuten en psychologen. Afspraken op de poli worden gemaakt bij de diëtist met het juiste aandachtsgebied.

De diëtist op de klinische afdelingen

Het speerpunt van de diëtist is om ondervoeding bij patiënten te voorkomen en te behandelen. Door het ziek zijn is er een verhoogde voedingsbehoefte. Hierdoor verliest een patiënt ongewenst gewicht. Goede voeding draagt bij aan een goede conditie en is ondersteunend bij de behandeling van ziekte. Een goede conditie kan het verdragen van de behandeling en het herstel positief beïnvloeden..

Voedingstoestand bij opname

Bij opname stelt de verpleegkundige vragen over het gewichtsverloop en eetlust om een beeld te krijgen van de voedingstoestand van de patiënt. Hiervoor wordt de SNAQ-scorelijst gebruikt. Bij matige ondervoeding krijgt u tijdens opname extra tussendoortjes aangeboden. Bij ernstige ondervoeding komt de diëtist langs om een dieetbehandeling op te stellen.

Daarnaast kan de diëtist u helpen bij (complexe) voedingsproblemen die vragen om aanpassing van uw voeding.

Na een opname

Soms schrijft de diëtist dieetpreparaten voor (zoals drinkvoeding of sondevoeding). Als het nodig is om ook thuis deze preparaten gebruiken, regelt de diëtist dit. Zij vraagt bij een facilitair bedrijf een machtiging aan voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De producten worden dan bij u thuis geleverd. De drink- of sondevoeding valt binnen het eigen risico.

Wanneer u na uw verblijf in het ziekenhuis vervolgbegeleiding van een diëtist nodig heeft, kunnen wij de behandeling poliklinisch voortzetten of overdragen aan een diëtist bij u in de buurt (1e lijn) of in uw verzorgings- of verpleeghuis. Indien u een diëtist bezoekt in de 1e lijn worden de eerste drie behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Houd er rekening mee dat dit verrekend wordt met uw eigen risico. In de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering vind u de voorwaarden en wat er precies vergoed wordt. 

De diëtist op de polikliniek

De arts of verpleegkundig specialist van het ASz kan u verwijzen naar een diëtist. De afspraak voor het eerste bezoek wordt voor u gemaakt door een poli-assistent. De begeleiding is individueel en/of in de vorm van een groepsvoorlichting.

Niet voor alle dieetverwijzingen kunt u op de polikliniek Diëtetiek van het ASz terecht. De arts of verpleegkundig specialist is hiervan op de hoogte. Zo nodig zal de arts of verpleegkundig specialist u informatie geven over waar u wel terecht kunt.

Hoe maak of verzet ik een afspraak?

Een afspraak voor het eerste bezoek wordt voor u gemaakt door de poli-assistent van uw behandelend specialist.

Bent u verhinderd of wilt u de afspraak verzetten? Bel ons dan zo snel mogelijk via het secretariaat, telefoonnummer (078) 652 33 97 op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.

De diëtisten werken op de locaties Dordwijk, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Verwijzing huisarts

Bent u verwezen door de huisarts, dan kunt u niet in het ASz terecht. U kunt zelf een diëtist in uw eigen omgeving (1e lijn) zoeken. Diëtisten hebben naast algemene kennis vaak aandachtsgebieden. Vraag daarom altijd na of de diëtist ervaring heeft met uw ziektebeeld of dieet. Zoekt u een diëtist in de omgeving? Kijk dan op 'Vind een diëtist NVD of Vind een diëtist Vind een diëtist DCN

Indien u een diëtist bezoekt in de 1e lijn worden de eerste drie behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering vind u de voorwaarden en wat er precies vergoed wordt.

Handige links

Dieet dit - Dieet dat

Een website over wat voeding voor u kan betekenen.

Voedingscentrum

Hier vindt u onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten.

MalnuCare

Hier vindt u informatie over verminderde eetlust en voeding bij ziekte. Ook kunt u een afspraak met de diëtist maken voor persoonlijk advies.

Waarom zou je een diëtist geloven?

Over de verschillen en overeenkomsten tussen diëtist, gewichtsconsulent, voedingsdeskundige, voedingstherapeut en voedings- of lifestylecoach.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenDiëtetiek
Naar boven

Contact

Bent u verhinderd of wilt u een afspraak verzetten? Bel ons dan zo snel mogelijk via het secretariaat, telefoonnummer (078) 652 33 97 op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.