De diëtist op de klinische afdelingen

Het speerpunt van de diëtist is om ondervoeding bij patiënten te voorkomen en te behandelen. Door het ziek zijn is er een verhoogde voedingsbehoefte. Hierdoor verliest een patiënt ongewenst gewicht. Goede voeding draagt bij aan een goede conditie en is ondersteunend bij de behandeling van ziekte. Een goede conditie kan het verdragen van de behandeling en het herstel positief beïnvloeden..

Voedingstoestand bij opname

Bij opname stelt de verpleegkundige vragen over het gewichtsverloop en eetlust om een beeld te krijgen van de voedingstoestand van de patiënt. Hiervoor wordt de SNAQ-scorelijst gebruikt. Bij matige ondervoeding krijgt u tijdens opname extra tussendoortjes aangeboden. Bij ernstige ondervoeding komt de diëtist langs om een dieetbehandeling op te stellen.

Daarnaast kan de diëtist u helpen bij (complexe) voedingsproblemen die vragen om aanpassing van uw voeding.

Na een opname

Soms schrijft de diëtist dieetpreparaten voor (zoals drinkvoeding of sondevoeding). Als het nodig is om ook thuis deze preparaten gebruiken, regelt de diëtist dit. Zij vraagt bij een facilitair bedrijf een machtiging aan voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De producten worden dan bij u thuis geleverd. De drink- of sondevoeding valt binnen het eigen risico.

Wanneer u na uw verblijf in het ziekenhuis vervolgbegeleiding van een diëtist nodig heeft, kunnen wij de behandeling poliklinisch voortzetten of overdragen aan een diëtist bij u in de buurt (1e lijn) of in uw verzorgings- of verpleeghuis. Indien u een diëtist bezoekt in de 1e lijn worden de eerste drie behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.

Houd er rekening mee dat dit verrekend wordt met uw eigen risico. In de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering vind u de voorwaarden en wat er precies vergoed wordt. 

U bent nu hier

HomepageSpecialismenDiëtetiekDe diëtist op de klinische afdelingen
Naar boven

Contact

Bent u verhinderd of wilt u een afspraak verzetten? Bel ons dan zo snel mogelijk via het secretariaat, telefoonnummer (078) 652 33 97 op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in