Wie zorgen er voor u?

Als u in het ziekenhuis komt, krijgt u met veel verschillende mensen te maken. Artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Soms kan dat verwarrend zijn. U weet misschien niet precies met wie u te maken heeft en wat ieders rol is bij uw behandeling.

De medische zorg wordt in ons ziekenhuis altijd in teamverband uitgevoerd. Er zijn dus meerdere mensen betrokken bij uw behandeling. 

De artsen en verpleegkundigen leveren 24 uur zorg. Dat betekent dat er in verschillende diensten gewerkt moet worden. Ook werken zij over alle locaties van ons ziekenhuis. Voor u betekent dit dat u niet altijd met dezelfde arts of verpleegkundige contact zult hebben.

Artsen

Medisch specialisten

Medisch specialisten die binnen hetzelfde vakgebied werken, vormen met elkaar een maatschap, ook wel vakgroep genoemd. De cardiologen vormen bijvoorbeeld de maatschap of vakgroep Cardiologie en de internisten vormen de maatschap Interne Geneeskunde, enzovoorts.

Artsen in opleiding

In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden ook artsen opgeleid. Zij onderzoeken en behandelen patiënten altijd onder supervisie van een medisch specialist. Hieronder leest u welke 'soorten' artsen in opleiding er zijn:

  • Aios
    De afkorting Aios staat voor 'arts in opleiding tot specialist'. Een Aios heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. De aios specialiseert zich nu in één bepaald specialisme. 
  • Anios
    De afkorting Anios staat voor 'arts niet in opleiding tot specialist'. Een Anios heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. Hij of zij heeft nog geen vaste richting gekozen om zich verder in te specialiseren. 
  • Co-assistent
    Een co-assistent is iemand die geneeskunde studeert aan de universiteit en stage loopt in het ziekenhuis. Zij stellen zich altijd aan u voor als co-assistent. De co-assistent mag bij behandelingen assisteren en kleine handelingen zelfstandig uitvoeren. De co-assistent wordt begeleid door de Aios/Anios en/of de specialist. Co-assistenten nemen nooit een medische beslissing zonder overleg. Een co-assistent die afstudeert, is daarna basisarts.

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen

Er zijn gediplomeerd verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Leerling-verpleegkundigen starten als eerstejaars en eindigen als vierdejaars. Daarnaast zijn er verpleegkundigen die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald gebied. Verpleegkundigen zijn bevoegd om een aantal (medische) handelingen uit te voeren. Dat hangt af van hun specialisatie.

Gespecialiseerd verpleegkundige

Een specialistisch verpleegkundige heeft zich gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Zo zijn er onder andere specialistisch verpleegkundigen op het gebied van oncologie, gynaecologie, urologie, longgeneeskunde of stomazorg. Deze verpleegkundigen geven informatie, instructie, begeleiding en ondersteuning in de behandeling.

Verpleegkundig specialist en physician assistants

Een verpleegkundig specialist en een physician assistant is opgeleid om een deel van de medische zorg van de specialist over te nemen. Zij werken onder eindverantwoordelijkheid van de specialist en hebben de volgende taken:

• Lichamelijk en aanvullende onderzoeken uitvoeren.
• Medische handelingen verrichten.
• Uitslagen met u bespreken.
• (in samenwerking met de specialist) behandelplannen opstellen.
• Voorlichting geven over de behandeling.
• Regelen van verwijzingen.
• Doen van wetenschappelijk onderzoek.

U kunt bij de verpleegkundig specialist terecht met vragen en problemen over uw ziekte en behandeling. Zij zijn voor u een belangrijk aanspreekpunt tijdens het onderzoek- en behandeltraject.
 

Andere hulpverleners

De apotheek

De apotheek vraagt één dag voor uw afspraak in het ziekenhuis aan uw apotheek of wij uw gegevens mogen inzien. Dat doen we omdat het bij uw afspraak belangrijk is dat de arts weet welke medicijnen u gebruikt. Dit kan alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven aan uw apotheek. Heeft u dat nog niet gedaan? Om de zorg zo veilig mogelijk te maken, vragen we u dit alsnog te doen. U krijgt bericht wanneer er gegevens zijn opgevraagd. Daarbij staat als opvrager de naam van een van onze apothekers, niet van uw specialist.

Assist

De assist-medewerkers voeren ondersteunende werkzaamheden uit op en rond uw kamer. Zij brengen uw maaltijden en zorgen ervoor dat uw kamer schoon en netjes is.
Als u vragen heeft over de schoonmaak, dan kunt u deze stellen aan de assist.

Fysiotherapeut

Bij sommige aandoeningen of operaties is een behandeling door de fysiotherapeut nodig. Deze behandeling gebeurt meestal op de afdeling waar u ligt. De fysiotherapeut geeft u instructies en leert u weer zo zelfstandig mogelijk te bewegen.

Diëtist

Als u tijdens uw opname moeite heeft met eten of een dieet nodig heeft, komt de diëtist bij u langs. De diëtist geeft u een persoonlijk voedings- of dieetadvies. De diëtist rapporteert uw gegevens altijd aan uw behandelend arts. Bij ontslag uit het ziekenhuis kan het wenselijk zijn dat uw gegevens overgedragen worden aan de diëtist die uw behandeling overneemt.

Geestelijk verzorgers

Als u daaraan behoefte heeft, kunt u praten met een geestelijk verzorger van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het maakt daarbij niet uit welke kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond u heeft. U kunt hen bereiken via de verpleegkundigen of zelf bellen. Kijk hier voor meer informatie.

Maatschappelijk werkende

Met de maatschappelijk werkende van het ziekenhuis kunt u praten over veel onderwerpen. Niet alleen over uw ziekte en hoe u hiermee kunt leren leven, maar ook over problemen thuis of op uw werk. U kunt zelf bellen naar de afdeling Maatschappelijk werk; vraag bij de verpleegkundige naar het telefoonnummer. Kijk hier voor meer informatie.

Medisch psycholoog

Een ziekenhuisopname kan een behoorlijke invloed hebben op uw psychisch welbevinden. Daarnaast kunnen psychische problemen een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van de klachten. Een gesprek met een medisch psycholoog kan u helpen om uw klachten te verhelderen. Soms kan de arts u adviseren om met de medisch psycholoog in gesprek te gaan. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen via de arts op uw afdeling. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijwilligers

In het ziekenhuis werken vrijwilligers die u op allerlei gebieden kunnen helpen. Zij helpen bij het vervoeren en begeleiden van patiënten naar onderzoeken of andere afdelingen. Daarnaast komen ze bij u langs met het rijdende winkeltje, de bibliotheekkar of voor het verzorgen van uw bloemen. De gastvrouwen en de medewerkers van de kiosken zijn ook vrijwilligers.
 

Naar boven