Kopafbeelding

Wie zorgen er voor u?

Als u in het ziekenhuis komt, krijgt u met veel verschillende mensen te maken. Artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Soms kan dat verwarrend zijn. U weet misschien niet precies met wie u te maken heeft en wat ieders rol is bij uw behandeling.

De medische zorg wordt in ons ziekenhuis altijd in teamverband uitgevoerd. Er zijn dus meerdere mensen betrokken bij uw behandeling. 

De artsen en verpleegkundigen leveren 24 uur zorg. Dat betekent dat er in verschillende diensten gewerkt moet worden. Ook werken zij over alle  locaties van ons ziekenhuis. Voor u betekent dit dat u niet altijd met dezelfde arts of verpleegkundige contact zult hebben.

Naar boven