Geestelijke verzorging

In het ziekenhuis komt er veel op u af. Soms herkent u zichzelf niet meer: “ik heb niets meer in de hand. Hoe kan het dat ik me zo onzeker, bang, boos, of alleen voel? Hoe moet ik hiermee omgaan, waar kan ik nog op terugvallen?” Soms zou u willen dat er iemand tijd had om echt naar u te luisteren.

De Geestelijk Verzorgers hebben tijd om met u in gesprek te gaan. Zij zijn er voor u. Zij behandelen niet, maar begeleiden. Geestelijke Verzorging wil zoveel zeggen als: zorg dragen voor wat er in u leeft nu u in het ziekenhuis bent. Geestelijk verzorgers zijn vooral specialisten op het gebied van zingeving en levenseindevragen.

De Geestelijk Verzorgers hebben een christelijke achtergrond. Dat betekent niet dat zij alleen beschikbaar zijn voor mensen met deze overtuiging. Iedereen mag een gesprek aanvragen. Geestelijk Verzorgers luisteren naar wat voor u van betekenis is. Heeft u een andere religieuze achtergrond en heeft u behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger van een andere religie? (bijvoorbeeld een imam of een pastoor) Dan kunnen de geestelijk verzorgers dit voor u regelen.

Samenwerking

De Geestelijke Verzorging is onderdeel van het Psychomedisch Centrum van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Door deze samenwerking kunnen alle hulpverleners in dit centrum, als dat nodig is, een beroep doen op elkaars expertise. Geestelijke verzorging werkt echter niet met medische behandelplannen zoals de specialisten van de afdelingen Psychiatrie en Medische Psychologie.
 

Contact

M. Ottens (078) 654 28 35

e-mail: m.ottens@asz.nl