Euthanasieconsulent

In het ziekenhuis zijn de inspanningen gericht op mensen beter maken. Dit lukt niet altijd. Helaas zijn er regelmatig patiënten die te horen krijgen dat genezing niet meer mogelijk is. Voor hen kan het leven zwaar worden, zowel lichamelijk als psychisch. Soms té zwaar.

De Nederlandse wet biedt de mogelijkheid aan mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, om een arts te vragen hun leven te beëindigen. We noemen dat euthanasie. Het is een beladen onderwerp. Er zijn felle voor- en tegenstanders. Euthanasie is met strikte regels omgeven.

De geestelijk verzorgers van het Albert Schweitzer ziekenhuis vinden het belangrijk dat patiënten op elk gebied een weloverwogen keuze kunnen maken, dus óók als het gaat om euthanasie. Zij vervullen daarom binnen het ziekenhuis de nevenfunctie van ‘euthanasieconsulent’. Zij weten veel van de medische, wettelijke en menselijke kanten van euthanasie.

Dit betekent dat patiënten bij hen terechtkunnen voor informatie en advies over euthanasie, ook als de vraag op dit moment nog niet speelt. Schroom vooral niet om het onderwerp bij een van hen aan te kaarten.

Contact

M. Ottens (078) 654 28 35

E-mail: m.ottens@asz.nl


J. van Voorst (078) 652 32 99

E-mail: j.vanvoorst@asz.nl