Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie

Medische Psychologie

Lichamelijke klachten, ziekte, of medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting zijn. Zowel voor u als voor uw naasten. Medisch psychologen kunnen helpen bij:
  • De emotionele gevolgen van ziek zijn.
  • Overmatige angst voor medische ingrepen.
  • Concentratie- en aandachtsproblemen en geheugenproblemen.
  • Lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak of behandeling voor gevonden is.
  • Leven met een ernstige of chronische ziekte.
  • Verwerken van ziekenhuisgebonden stressvolle gebeurtenissen.

Soms helpt het al voldoende als u weet waar uw klachten vandaan komen. Soms is ook nader psychologisch onderzoek en/of behandeling nodig. De medisch psycholoog adviseert u over hoe en waar dit kan plaatsvinden. Dit kan in het ziekenhuis zijn op de afdeling Medische Psychologie of buiten het ziekenhuis.

Verwijzing

Voor een afspraak bij de medisch psycholoog heeft u altijd een verwijzing nodig van een medisch specialist van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Verwijzing rechtstreeks door de huisarts is niet mogelijk. 

Praktische informatie

Op locatie Dordwijk vindt u de afdeling Medische Psychologie op de begane grond. U volgt vanuit de centrale hal de bordjes Psychomedisch centrum, poli 'De Haven', route 9. Op locatie Zwijndrecht vindt u de afdeling Medische Psychologie op de begane grond, poliklinieknummer 10. 

Hoe maak ik een afspraak?

U heeft altijd een verwijzing van een medisch specialist nodig. Uw behandelend specialist meldt u aan bij de afdeling Medische Psychologie. U krijgt daarna per telefoon of per brief een uitnodiging voor een intakegesprek. U hoeft dus niet zelf te bellen voor het maken van een afspraak. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, dan bezoeken we u op de verpleegafdeling.

Eerste gesprek
In het eerste gesprek gaat de psycholoog met u in op uw problematiek en de mogelijke achtergronden hiervan. Dit intakegesprek duurt meestal drie kwartier tot een uur. Als u dat wenst, kunt u samen met uw partner of een familielid komen.

Vervolg
De psycholoog bespreekt met u of verdere gesprekken wenselijk zijn. Het kan ook zijn dat psychologisch onderzoek nodig is om tot een goed advies te komen.

Poliklinische verwijzing
Als u niet opgenomen bent, kan uw behandelend specialist u aanmelden bij de afdeling Medische Psychologie. U wordt schriftelijk of telefonisch uitgenodigd voor een eerste gesprek. Als u een afspraak wilt verzetten, neemt u dan maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur contact op met de secretaresse via telefoonnummer (078) 654 29 84.

Privacy en rechten

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige bejegening en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Bij het secretariaat van de Afdeling Medische Psychologie kunt u de folder 'De rechten van de ziekenhuispatiënt' opvragen of deze downloaden van de site.

De psychodiagnostisch werkenden en psychologen werken conform de beroepscode van respectievelijk het Nederlands Instituut van Psychologen en de Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden. De Klinisch psychologen en Gezondheidszorg-psychologen in het ziekenhuis vallen onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierop is het tuchtrecht van toepassing.

Psychomedisch Centrum

Er is een samenwerkingsverband gestart tussen de afdelingen Psychiatrie, Medische Psychologie, Geestelijke Verzorging en Maatschappelijk Werk. De afdelingen werken samen onder de naam Psychomedisch Centrum. Dit centrum heeft een gezamenlijke balie op locatie Dordrecht, achterin de grote centrale hal, richting Haven. U vindt het Psychomedisch Centrum door de borden te volgen in het ziekenhuis.

Folders

Wij horen graag wat ú van onze patiëntenfolders vindt. Zijn ze duidelijk of kan het beter? Heeft u belangstelling om een keer mee te doen aan ons testpanel? Meld u dan hier aan

Hieronder vindt u de folders van het specialisme Medische psychologie. Door te klikken op de titels hieronder, krijgt u de folderteksten als pdf in beeld.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenMedische psychologie
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in