Reglement

In het reglement van de Cliëntenraad is het adviesrecht, de werkwijze en de samenwerking met de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis beschreven. Reglement Cliëntenraad Albert Schweitzer ziekenhuis.