Cliëntenraad

Het kan altijd beter, laat ons weten hoe...

De beste zorg, goede informatie en een respectvolle behandeling. Dat is waar de Cliëntenraad voor staat. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten en bezoekers. Wij zijn er dus voor u. Het gaat ons er om dat u zich in vertrouwde handen voelt en dat het ziekenhuis u goede zorg biedt. 
 

 

Wat vindt u?

De Cliëntenraad vindt het belangrijk om uw mening te horen. Alleen zo kunnen wij u goed vertegenwoordigen. Laat ons weten wat u goed vindt, maar vooral ook wat er beter kan. U kunt ons schrijven of mailen:

Albert Schweitzer ziekenhuis
T.a.v. Cliëntenraad 
Postbus 444
3300 AK DORDRECHT 
clientenraad@asz.nl

Let op: Heeft u een klacht? Bel dan de Klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis, telefoon: (078) 654 15 08 of download het klachtenformulier. 

 


Advies over ziekenhuisbeleid

De Cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd het ziekenhuisbestuur te adviseren over het ziekenhuisbeleid. Bepaalde onderwerpen zijn zo belangrijk voor de cliënten van het ziekenhuis dat het ziekenhuisbestuur geen beslissing kan nemen zonder eerst advies in te winnen bij de Cliëntenraad. Zo heeft de Cliëntenraad bijvoorbeeld advies uitgebracht over het eten en drinken voor opgenomen patiënten en over de klachtenregeling van het ziekenhuis. Daarnaast zitten twee leden van de Klachtencommissie van het ziekenhuis hier op voordracht van de Cliëntenraad. 

Onderzoeken patiëntenpanel

De Cliëntenraad vindt het erg belangrijk om te weten hoe patiënten denken over belangrijke ontwikkelingen in de zorg of in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De onderzoeken - die ingevuld worden door het Albert Schweitzer Patiëntenpanel - bieden de Cliëntenraad vaak goed inzicht in de ervaringen, wensen en behoeften van patiënten. De Clientenraad gebruikt deze informatie om het Albert Schweitzer ziekenhuis zo goed mogelijk te adviseren over onderwerpen die patiënten raken. Bekijk hier de resultaten van de panelonderzoeken.