Samenstelling Raad van Toezicht

V.l.n.r.: prof. dr. J.A. Rauwerda, mw. mr. B.M. van Dijk, drs. M.J.H. Jetten RA, mw. dr. E.M.S.J. van Gennip, ir. D.A. Sperling.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming van eveneens vier jaar. Ook is er een verdeling van aandachtspunten gemaakt.

  • Prof. dr. J.A. Rauwerda - voorzitter, aandachtsgebied: Kwaliteit
  • Mw. dr. E.M.S.J. van Gennip - lid, aandachtsgebied: ICT
  • Drs. M.J.H. Jetten, RA - lid, aandachtsgebied: Financiën
  • Ir. D.A. Sperling - lid, aandachtsgebied: Ondernemerschap
  • Mw. mr. B.M. van Wijk - lid, aandachtsgebied: Juridisch