Corona: bekijk onze maatregelen

Missie en visie

Missie
Het toezicht houden op een organisatie, die zich met zorg bezighoudt, kent vele facetten. Eén van die facetten is het maatschappelijk belang om te zorgen voor het continueren van de organisatie, behorend tot de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis, op korte en lange termijn. Hierdoor wordt de aanwezigheid van en de toegang tot de zorginstelling voor de inwoners van de regio Drechtsteden en daarbuiten voor al hun gezondheidsproblemen, die zorg nodig hebben, gewaarborgd.

Naast dit externe maatschappelijk belang is er een intern belang, dat zich richt op het steeds verbeteren van de geleverde kwalitatief hoogwaardige zorg, die op tijd, op de juiste plaats, kosteneffectief en cliëntgericht geleverd wordt onder het motto: Zorg met hoofd, hart en ziel.

Om de toezichthoudende rol goed te kunnen uitoefenen is een – wat kennis en kunde betreft - adequate samenstelling van de Raad van Toezicht door leden noodzakelijk. De leden beschikken over  een onafhankelijk denkkader en over elkaar aanvullende competenties, die nodig zijn om op te kunnen treden als gesprekspartner en klankbord van de Raad van Bestuur, alsmede voor de daartoe geëigende gremia binnen de organisatie. In die rol is de Raad van Toezicht vooral ondersteunend, waar nodig doortastend, maar altijd vanuit een op samenwerking gerichte proactieve houding.

Visie
Het leidende principe in de visie van de Raad van Toezicht is “gerechtvaardigd vertrouwen”. Hoe groter het vertrouwen in de kwaliteit van zorg, bestuur en medewerkers, hoe groter de kans, dat de cliënt naast tijdige, goede en adequate zorg, geleverd met hoofd, hart en ziel, dit ook zelf aan den lijve zo ervaart en door familie en vrienden wordt bevestigd. Om dit vertrouwen te verkrijgen wordt door de Raad van Toezicht regulier overleg gevoerd met de daartoe bestemde gremia, zoals verwoord in het Regelement van de Raad van Toezicht. Daarnaast laten de individuele leden van de Raad van Toezicht, om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen vormen over de ontwikkelingen binnen de organisatie, zich proactief informeren.

U bent nu hier

HomepageOver onsOrganisatieRaad van ToezichtMissie en visie
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in