Prestatie-indicatoren

Op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, gesteund door de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Vereniging van Academische Ziekenhuizen, zijn Nederlandse ziekenhuizen verplicht jaarlijks de zogeheten prestatie-indicatoren te presenteren. Doel van deze indicatoren is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg: onder meer de patiëntvriendelijkheid, de patiëntveiligheid, de personele organisatie, de financiële positie en de kwaliteitssystemen.

Kwaliteitsverbetering
Het Albert Schweitzer ziekenhuis werkt graag mee aan deze landelijke ontwikkeling. Het Albert Schweitzer ziekenhuis ziet de indicatoren als een positieve stimulans om te werken aan kwaliteitsverbetering. De prestatie-indicatoren zijn bij uitstek geschikt om de prestaties van het ziekenhuis door de jaren heen te volgen. Intern gaat er een stimulans vanuit om de zorg nog verder te verbeteren.

Prestatie-indicatoren
De prestatie-indicatoren van het Albert Schweitzer ziekenhuis staan in ons jaarverslag. Het jaarverslag staat online op www.jaarverslag.asz.nl.