Is röntgenstraling gevaarlijk voor mij?

Er wordt vaak gedacht dat de straling die gebruikt wordt bij röntgenonderzoek, gevaarlijk is. De hoeveelheid straling (doses) die gebruikt wordt voor röntgenonderzoek is echter zo klein, dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden. Lees meer hierover in de folder.

Uw arts weegt af of een röntgenonderzoek echt noodzakelijk is. Dit om de hoeveelheid röntgenstraling voor u zo klein mogelijk te houden. Er worden niet zomaar foto’s gemaakt. Daarnaast zijn er onderzoeksmethoden die zonder straling werken, zoals echografie (geluidsgolven) en de MRI-scan (magneetveld).

Op de afdeling Radiologie nemen we altijd voorzorgsmaatregelen. Zo krijgen mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd altijd een loodafdekking als hun geslachtsorganen zich tijdens het röntgenonderzoek in de stralingsbundel bevinden. 
Tijdens de zwangerschap raden we af om röntgenfoto’s te laten maken, tenzij het niet anders kan. Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn, meldt dit dan altijd direct vóór het onderzoek aan de radiologisch laborant.

Het personeel op de afdeling Radiologie gaat bij het maken van de foto altijd achter een wand staan, waarin loodglas en lood is verwerkt. 
Familie van de patiënt moet buiten de kamer wachten, totdat het onderzoek klaar is. 
Als het toch nodig is om bij het onderzoek in de kamer te zijn (bijvoorbeeld bij het onderzoek van kinderen of ter assistentie), dragen ouders/familieleden een beschermende loodjas.

Voor meer informatie over straling:
http://www.nvs-straling.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Straling

Contact

Tel: (078) 654 71 90