Angst- en Stemmingsstoornissen

Wat zijn angst- en stemmingsstoornissen?
Er zijn meerdere vormen van angststoornissen zoals: een paniekstoornis met of zonder agorafobie (pleinvrees), obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis), sociale angststoornis, specifieke fobie en een piekerstoornis.
Meestal worden angst en stemmingsstoornissen behandeld door een vrijgevestigd psychiater of een psychiater bij een GGZ-instelling.
Alleen als de angststoornis te maken heeft met een lichamelijke aandoening, kunt u ook terecht bij de afdeling Psychiatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Klachten
De klachten die bij angst- en stemmingsstoornissen horen kunnen verschillend zijn. Het kunnen psychische klachten zijn, zoals paniekaanvallen of dwangmatig handelingen verrichten, maar het kunnen ook lichamelijke klachten zijn zoals pijn en vermoeidheid.

Behandelingen
De behandeling en begeleiding kan op verschillende manieren:
• Een aantal gesprekken met de psychiater op de polikliniek
• Deeltijdbehandeling in groepstherapie
• Opname op de verpleegafdeling Psychiatrie

Welke vorm voor u het beste is, is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen.

Bij de behandeling van angst en stemmingsstoornissen kunnen verschillende therapieën worden ingezet zoals:

• Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
• Sociale Vaardigheden Training (SOVA)
• Activiteitentherapie
• Creatieve therapie
• Muziektherapie
• Psycho-educatie
• Fysiotherapie (beweeggroep, individueel en op indicatie)
• Ontspanningstherapie
• Doelenbespreking
• Elektroconvulsietherapie (ECT)

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22