Belangrijk om te weten

 Patiënt en Recht

  • Geheimhouding
  • Klachten
  • Inzagerecht


Geheimhouding

Alle medewerkers van de afdeling Psychiatrie hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niets aan derden vertellen over uw situatie. Uw gegevens worden derhalve volstrekt vertrouwelijk behandeld. Ook de gegevens over u, die schriftelijk vastgelegd worden, zullen niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt worden.

De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) worden bij de behandeling van uw gegevens in acht genomen


Klachten

Heeft u een klacht? Probeer dan altijd eerst een oplossing te vinden samen met de persoon door wie u meent niet juist behandeld te zijn.Bij klachten kunt u eveneens terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.


Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Mocht u er dan toch niet uitkomen, of wilt u liever praten met iemand die niet is verbonden aan het ziekenhuis, dan is er de mogelijkheid uw klacht te bespreken met een vertrouwenspersoon van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). U kunt deze vertrouwenspersoon bereiken op tel: (06) 559 123 79 of per mail: helpdesk@pvp.nl.
Het algemene nummer van de Stichting PVP is (0900) 444 88 88 (10ct/min)

De patiëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet aan het ziekenhuis verbonden. 


Inzage in uw medisch dossier

In het kader van uw behandeling houden verschillende medewerkers dossiers over u bij. U heeft recht op inzage in deze dossiers. U kunt uw dossier altijd inzien. Vraag ernaar bij uw behandelaar. 

Wanneer u na ontslag uit het ziekenhuis inzage wilt in uw medisch/verpleegkundig dossier, of een kopie ervan wilt, kunt u dit aanvragen via dit formulier. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij het Medisch Archief, tel. (078) 654 11 99.
 

Gegarandeerd goede zorg

De best mogelijke zorg bieden aan onze patiënten, dat is waar we voor gaan. Om de kwaliteit van onze zorg te borgen, heeft de afdeling psychiatrie een kwaliteitsstatuut. Hierin staat beschreven hoe we de zorg voor onze patiënten hebben georganiseerd. Onze werkwijze, de verantwoordelijkheden en vormen van zorg komen aan bod in het kwaliteitsstatuut.

Aanvullend op het kwaliteitsstatuut heeft de afdeling psychiatrie een professioneel statuut. Dit professioneel statuut dient als achtergrondinformatie voor het kwaliteitsstatuut.

Download hier het kwaliteitsstatuut.
Download hier het professioneel statuut.
Download hier de inkoopvoorwaarden.
Bekijk hier de NIAZ accreditatie.

 

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22