Handige links Psychiatrie

Ontspanningsoefeningen
Op de website ggz Drenthe staan een paar handige ontspanningsoefeningen

www.depressiecentrum.nl/
Het Depressie Centrum (voorheen de Depressie Stichting) zet zich in voor mensen met een depressie en hun naasten.

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging

www.stichtingpandora.nl
Stichting Pandora zet zich al 40 jaar in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen.

www.vmdb.nl 
Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen.

www.ypsilon.org 
Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Ze is actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting.

www.trimbos.nl 
Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. 

Clientenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Informatie over de algemene cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Anoiksis
Vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners.

ADF Stichting
De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.

Caleidoscoop
Landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis.

Labyrint in Perspectief 
De Stichting Labyrint in Perspectief zet zich in voor familieleden en naasten van mensen met een psychiatrische ziekte.

Stichting Pandora 
De Stichting Pandora zet zich in voor verbetering van de maatschappelijke positie van (ex-) ggz-cliënten door het bestrijden van vooroordelen, voorlichting en beleidsbeïnvloeding.

VMDB
Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen.

Ypsilon
Landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

FES
De Nationale Vereniging voor fibromyalgie-patiënten.

ME/CVS-stichting
De ME/CVS Stichting zet zich in voor de versterking van de positie van ME/CVS-patiënten.

www.adhd.nl
De nederlandstalige webplek over ADHD bij kinderen èn volwassenen

Contact

  • Polikliniek:                     (078) 654 17 19

  • Deeltijdbehandeling:    (078) 654 29 21 

  • Kliniek:                          (078) 654 13 22