Corona: bekijk onze maatregelen

Nucleaire Geneeskunde

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde worden onderzoeken en behandelingen gedaan met radioactieve stoffen.

De radioactieve stof wordt meestal gegeven via een bloedvat in de arm. Het bloed transporteert de stof naar de organen die onderzocht moeten worden. De radioactieve stof in het lichaam zendt straling uit. Een speciale camera meet deze straling en zet dit om in een foto.

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto. De uitslag van het onderzoek wordt opgestuurd naar de medisch specialist die u behandelt.

Praktische informatie

Hoe kan ik een afspraak maken?
De afspraak wordt meestal gemaakt via de assistente van de polikliniek. Als u een verwijzing van uw (huis)arts heeft gekregen voor een botdensitometrie/Dexa, dan kunt u voor het maken van een afspraak bellen naar de polikliniek Nucleaire Geneeskunde:

 • Locatie Dordwijk: (078) 652 32 90.

MijnASz
Als patiënt van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunt u een aantal zaken snel en handig zelf regelen. Wilt u bijvoorbeeld uw medisch dossier en uw afspraken inzien of verzetten? Ga dan naar mijnasz.nl.

Voor welke onderzoeken en behandelingen kan ik terecht?
U kunt voor de volgende onderzoeken en behandelingen terecht bij het Albert Schweitzer ziekenhuis:

 • Nucleaire onderzoeken (onderzoeken van bijna alle organen);
 • Pet-scan;
 • Jodiumbehandeling;
 • Botdensitometrie/Dexa.

Wachttijd
De wachttijd voor onderzoeken op de polikliniek Nucleaire Geneeskunde vindt u onderaan deze pagina.

Wachttijden

De wachttijd (officieel 'toegangstijd') is de periode tussen uw verwijzing door de huisarts en de eerstvolgende mogelijkheid om bij de specialist op het spreekuur te komen of een onderzoek te ondergaan. Deze wachttijd kan om allerlei redenen variëren: drukte, beschikbaarheid van artsen, de spoedeisendheid van uw klacht en andere factoren zoals recent de coronapandemie. 

Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit publiceren sinds augustus 2021 de wachttijden van alle ziekenhuizen bij elkaar. Dat biedt de mogelijkheid voor patiënten om in één oogopslag de wachttijden van alle ziekenhuizen te vergelijken en eventueel te kiezen voor een ziekenhuis met minder wachttijd. Klik hier om naar dit overzicht te gaan. 

Vragen

Kan ik een nucleair onderzoek ondergaan als ik zwanger ben?

Het is niet goed om van zwangere vrouwen nucleaire foto’s/scan’s te maken.

Indien u zwanger bent of denkt dat u misschien zwanger bent, moet u dit meteen vertellen aan uw behandelend arts. Deze kan in overleg met de nucleair geneeskundige en met u beslissen of het onderzoek door moet gaan, op een later tijdstip moet plaatsvinden, of kiezen voor een alternatief onderzoek.

Is uw onderzoek reeds afgesproken, meld dan uw zwangerschap bij de administratief medewerkster op de afdeling Nucleaire Geneeskunde of bij de medisch nucleair medewerker vóór het onderzoek plaatsvindt.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • Het onderzoek wordt uitgesteld tot na de geboorte
 • De arts stelt een ander soort onderzoek aan u voor

Kan ik een kopie krijgen van de foto?

U kunt van uw foto/scan een kopie op CD-rom krijgen. Deze CD-rom kost € 4,50. U kunt dit niet contant betalen. Wilt u een foto, vul dan het aanvraagformulier met de éénmalige machtiging in. Met deze aanvraag kunt u naar de balie van de locatie Dordwijk, als de foto na mei 2005 gemaakt is. Als uw foto vóór mei 2005 is gemaakt, bel dan eerst met de afdeling Nucleaire geneeskunde via telefoonnummer (078) 652 32 90.

Van wie krijg ik de uitslag?

De foto's moeten vaak nog bewerkt worden. Dat wordt gedaan, nadat u op de afdeling geweest bent. Een nucleair geneeskundige beoordeelt de foto’s. Daarna wordt het verslag naar uw behandelend arts gestuurd. Bij uw huisarts is dat binnen vier werkdagen. De uitslag van een Botdensitometrie/Dexa duurt via uw huisarts één week. Is uw behandelend arts een specialist uit het ziekenhuis, dan krijgt u de uitslag bij het volgende bezoek aan de polikliniek. U krijgt de uitslag dus van uw specialist of huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Hoe moet ik mij voorbereiden op een onderzoek?

Meer informatie over de specifieke voorbereiding op het onderzoek vindt u in de patiëntenfolders.

Moet ik nuchter komen?

Voor de meeste onderzoeken hoeft u niet nuchter te zijn. Als dit wel het geval is, wordt u dat duidelijk verteld bij het maken van de afspraak. Als u daarover niets hoort, dan kunt u gerust eten en drinken. Ook nadat u de injectie heeft gehad. Tevens is het goed om na de injectie veel te drinken en regelmatig te plassen.

Kan ik na het onderzoek met de auto naar huis?

De onderzoeken hebben geen invloed op uw rijvaardigheid. U mag na het onderzoek dus gewoon autorijden.

Waar krijg ik de prik?

U wordt meestal in een ader in uw arm geprikt. Soms is het nodig om een ader in uw voet te prikken. Bijvoorbeeld als de lymfeklieren in uw oksel weggehaald zijn. Soms krijgt u de stof te drinken. Of moet u een capsule slikken. U wordt dan niet geprikt.

Moet ik mij voor het onderzoek uitkleden?

U hoeft zich meestal niet (geheel) uit te kleden voor een onderzoek. Wel is het belangrijk dat er zich geen metalen voorwerpen tussen uw lichaam en de camera zitten. U kunt daar vooraf dus rekening mee houden. Als er een onderzoek voor uw hart gedaan wordt, dan moet uw bovenkleding uit, zoals een trui, of een hemd. Dat is nodig omdat er plakkers (elektroden) op uw huid aangebracht worden om een hartfilmpje te kunnen maken.

De volgende kledingstukken moet u ook uittrekken of afdoen:

 • Kleding van spijkerstof, omdat daar kleine metalen deeltjes in zitten
 • Bij foto's van het halsgebied moet u uw sieraden afdoen
 • Korsetten en beugelbeha's met ijzer
 • Bij opnamen van de botten, met name de polsen, moet uw horloge/armband af

Is het onderzoek pijnlijk?

Nee, het onderzoek is niet pijnlijk. Alleen het prikje kunt u even voelen. Dat voelt ongeveer hetzelfde als wanneer er bloed geprikt wordt. De apparatuur waarmee gewerkt wordt, meet alleen de straling die uw lichaam uitzendt. Dat wordt omgezet in beelden. Die beelden kunnen daarna op een computer bewerkt worden. Het enige wat u moet doen, is zo stil mogelijk blijven liggen of zitten en rustig ademen.

Zijn er bijwerkingen te verwachten?

Nee, bijwerkingen komen niet of nauwelijks voor.

Moet ik in een tunnel liggen?

Nee, de gammacamera die voor nucleair onderzoek wordt gebruikt, is geen tunnelapparaat. De gammacamera bestaat wel uit twee koppen. Een van de koppen is als een soort trommel boven u te zien. Deze trommel komt wel dicht bij uw lichaam, maar het camerasysteem is aan twee kanten open.

Is straling schadelijk voor mij?

De hoeveelheid straling die u met een nucleair onderzoek ontvangt, is ongeveer hetzelfde als de straling die vrijkomt als er een röntgenfoto gemaakt wordt. Bij een nucleair onderzoek worden meerdere foto's gemaakt met dezelfde dosis straling. De straling is niet gevaarlijk voor u en ook niet voor uw omgeving. Alleen bij bepaalde soorten behandelingen (therapieën), zoals de jodiumtherapie voor de schildklier, krijgt u gedragsregels mee naar huis.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde via telefoonnummer (078) 654 32 90.

Folders

Wij horen graag wat ù van onze patiëntenfolders vindt. Zijn ze duidelijk of kan het beter? Heeft u belangstelling om een keer mee te doen aan ons testpanel? Meld u dan hier aan.

Hieronder vindt u de folders van het specialisme Nucleaire Geneeskunde. Door te klikken op de titels hieronder, krijgt u de folderteksten als pdf in beeld.

U bent nu hier

HomepageSpecialismenNucleaire Geneeskunde
Naar boven

Contact

U kunt de polikliniek Nucleaire Geneeskunde bereiken op telefoonnummer (078) 652 32 90. 

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in