Wachttijden

De poliklinische wachttijd is actueel en voor het laatst aangepast op: 14-11-2023

Wachttijd voor behandeling/opname is voor het laatst aangepast op: 14-11-2023

Ziet u een * staan in de tabel dan is er geen wachttijd beschikbaar. De reden hiervoor is dat er onvoldoende metingen zijn om de wachttijd nauwkeurig te kunnen bepalen. De wachttijden worden gemeten in kalenderdagen (dus niet in werkdagen).

Nucleaire Geneeskunde

dagen
Onderzoek
Botdensitometrie
Dordwijk6
Zwijndrecht36
Myocardscintigrafie
Dordwijk3
PET-CT scan FDG
Dordwijk2
PET-scan PSMA
Dordwijk7
Skeletscintigrafie (SPECT/SPECT-CT)
Dordwijk2
Naar boven

Contact

U kunt de polikliniek Nucleaire Geneeskunde bereiken op telefoonnummer (078) 652 32 90.