Longgeneeskunde

De medewerkers van de afdeling longgeneeskunde onderzoeken en behandelen aandoeningen van de luchtwegen en van de longen.

Veelvoorkomende aandoeningen die de longarts behandelt zijn astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, dit werd vroeger ook wel chronische bronchitis en emfyseem genoemd).

Ook patiënten met longkanker en longvlieskanker komen bij de longarts terecht.

Daarnaast ziet de longarts veel mensen met infecties aan de luchtwegen (bijvoorbeeld longontsteking of tuberculose), bloedstolsels in de longen (longembolie) en andere, minder vaak voorkomende ziektes.

Op de afdeling Longgeneeskunde werken gespecialiseerde verpleegkundigen, bijvoorbeeld op het gebied van astma en slaapapneu.

Contact

Polikliniek Longgeneeskunde: (078) 652 33 28


Centrum voor Longkanker: (078) 652 38 11