Polikliniek


De polikliniek is het gedeelte van het ziekenhuis waar artsen en specialistisch verpleegkundigen spreekuur houden.

Meer informatie leest u hieronder:

Identificatie plicht

Let op: ID-plicht voor iedereen! De zorgwet verplicht elke patiënt om zich te legitimeren in het ziekenhuis. Ook kinderen onder de 14 jaar.

Lees verder