Uw bezoek aan de specialist


De polikliniek is het gedeelte van het ziekenhuis waar artsen en specialistisch verpleegkundigen spreekuur houden.

Meer informatie leest u hieronder: