Gedragscode

Wij doen ons uiterste best om onze gasten een prettig, rustig en veilig verblijf te bieden. Zowel van onze zorgverleners en medewerkers, als van patiënten en bezoekers, verwachten wij dat zij zich correct gedragen. Zo zeggen wij in ons ziekenhuis bijvoorbeeld nee tegen: lichamelijk geweld, diefstal, handtastelijkheden, drank, drugs en wapens.


 

Hieronder vindt u onze gedragscode. Deze geldt op al onze locaties. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Wat u van ons mag verwachten:

 • Wij ontvangen onze patiënten en bezoekers vriendelijk en behandelen hen met respect.
 • Wij geven aandacht aan onze patiënten, luisteren naar hun wensen en tonen begrip en inlevingsvermogen.
 • Wij informeren onze patiënten op een eerlijke en begrijpelijke manier over de zorg die we verlenen.
 • Wij komen onze afspraken na.
 • Wij kijken kritisch naar onszelf, nemen feedback serieus en staan open voor verbetering.
 • Wij respecteren ieders privacy en gaan zorgvuldig om met informatie over onze patiënten.

Wat wij van iedereen verwachten:

 • Wij accepteren geen belediging, discriminatie, bedreiging, agressie, geweld, intimiteiten en/of seksuele intimidatie jegens wie dan ook.
 • Alcohol, drugs en/of wapens zijn niet welkom in of rondom onze gebouwen.
 • Diefstal en vandalisme worden niet getolereerd.
 • Voor het gemak van onze patiënten en hun bezoekers, hebben wij ruime bezoektijden. Per patiënt zijn maximaal twee bezoekers welkom.
 • Bewaar (ook tijdens bezoekuren) zo veel mogelijk de rust. Respecteer het verzoek om even de kamer te verlaten, bijvoorbeeld tijdens het bezoek van de arts. Telefoneer zo veel mogelijk buiten gehoorafstand van anderen.
 • Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken voor professioneel gebruik mag alleen na toestemming van de afdeling Communicatie. Wilt u voor privégebruik opnamen maken van uw eigen behandeling, onderzoek of verpleging, vraag dan vooraf instemming aan de zorgverlener en respecteer zijn/haar privacy.
 • Collecteren, verkopen, enquêteren, interviewen, het uitdelen van folders en het ophangen van posters door partijen van buiten het ziekenhuis is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Communicatie.
 • Help ons het ziekenhuis schoon en veilig te houden. Gooi afval in afvalbakken. Meld eventuele onveilige situaties aan de Receptie.
 • Om u de nodige zorg te kunnen bieden, kan het nodig zijn dat volledig gezichtsbedekkende kleding wordt afgedaan.
 • In al onze gebouwen geldt een algeheel rookverbod. Rookt u buiten de gebouwen, respecteer dan de rookzones en gebruik de asbakken. Voor sommige patiënten kan het ondraaglijk zijn om door rook te moeten lopen.
 • Dieren mogen niet in het ziekenhuis komen. Voor hulphonden geldt een uitzondering. 
 • Voor ieders veiligheid maken wij bewakingsbeelden in algemene ruimtes.

Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij:

 • De politie alarmeren en/of aangifte doen.
 • Schade verhalen op de veroorzaker.
 • Overlastgevers uit het ziekenhuis laten verwijderen.
 • Een ontzegging geven om het ziekenhuis nog te mogen betreden.

Wilt u een klacht, compliment of suggestie indienen over de zorg?
Klik hier voor meer informatie