Identificatieplicht

Alle patiënten zijn wettelijk verplicht om zich te identificeren. Ook kinderen onder de 14 jaar. Onze hulpverleners moeten ook kunnen zien of u degene bent die op het identiteitsbewijs staat. Zij moeten daarvoor uw gezicht kunnen zien. Dit geldt ook voor mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen.

Controle van uw naam en geboortedatum
Zorgverleners zullen u regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen. Ook nadat u zich al heeft geïdentificeerd. Onze zorgverleners doen dit om er zeker van te zijn dat zij het juiste onderzoek of de juiste behandeling bij de juiste patiënt uitvoeren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Kinderen onder de 14 jaar
De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Dit is een gevolg van de Zorgverzekeringswet. 

Spoedeisende Hulp
Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs
Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Dit is verplicht volgens de zorgverzekeringwet. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.