Rechten en plichten ouders en kinderen

Patiëntenrechten van kinderen
Ook (ouders van) kinderen hebben natuurlijk recht op informatie. Op basis hiervan kunnen ze toestemming geven voor een onderzoek of een behandeling. Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt die toestemming gegeven door de ouders of voogd. Van 12 tot 16 jaar moeten zowel ouders of voogd als het kind zelf toestemming geven. Vanaf 16 jaar gelden voor kinderen dezelfde patiëntenrechten en plichten als volwassenen.

Voor inzage in het medisch dossier geldt dat tot 12 jaar alleen de ouders of de voogd het dossier mogen inzien. Van 12 tot 16 jaar mogen beide het dossier inzien. Vanaf 16 jaar mag alleen het kind het dossier nog maar inzien. Ouders hebben eerst toestemming van hun kind nodig. Meer informatie leest u in de folder Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten downloaden als pdf.