Rechten en plichten volwassenen

Recht op informatie
De arts, verpleegkundige of andere hulpverleners moeten u in begrijpelijke taal informeren over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de aard van de behandeling of het onderzoek;
  • de uitslag van testresultaten en (röntgen)onderzoeken;
  • de verwachte duur van de behandeling en de verwachte resultaten;
  • de eventuele andere behandelingsmogelijkheden;
  • de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek. (bijv. de medicijnen, pijn of ongemak en eventuele bijwerkingen)
  • Over de meeste onderzoeken en behandelingen zijn folders. Vraag hiernaar bij uw arts of download de folder hier. 


Informeer uw arts zo goed mogelijk

U kunt een gesprek goed laten verlopen door duidelijk te zijn. Schrijf tevoren uw vragen op en neem een familielid of een goede bekende mee.
Meer tips voor een goed gesprek met uw arts.

Identificatieplicht
Alle patiënten zijn wettelijk verplicht om zich te identificeren. Onze hulpverleners moeten ook kunnen zien of u degene bent die op het identiteitsbewijs staat.
Zij moeten daarvoor uw gezicht kunnen zien. Dit geldt ook voor mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen.

Controle van uw naam en geboortedatum
Zorgverleners vragen u regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Ook nadat u zich al heeft geïdentificeerd. De zorgverlener doet dit om zeker te weten dat het juiste onderzoek of de juiste behandeling bij de juiste patiënt wordt uitgevoerd. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Inzage medisch dossier
U heeft recht op inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier. Als u in uw dossier feitelijke onjuistheden tegenkomt, kunt u de hulpverlener schriftelijk vragen deze te wijzigen. U kunt hem ook vragen iets toe te voegen of te schrappen.
Op verzoek kunt u tegen een geringe vergoeding een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan.
Inzage in uw dossier vraagt u aan met dit formulier. Gegevens van na 1 september 2017 kunt u gedeeltelijk inzien via mijnasz.nl. 

Brochure
Er is nog veel meer te vertellen over rechten en plichten van patiënten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft daarom een uitgebreide brochure over dit onderwerp gemaakt. U kunt de patiëntenfolder  Uw rechten en plichten als ziekenhuispatiënt downloaden als pdf.