Cliëntenraad in gesprek met vrijwilligers over patiëntervaringen

Wat horen en zien vrijwilligers van de patient als het gaat om zijn of haar ervaringen met de zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis? Om op die vraag antwoord te krijgen, ging de cliëntenraad in gesprek met enkele actieve vrijwilligers van het ziekenhuis. Dit gesprek past in het plan van de Cliëntenraad om de patiëntbeleving vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

'De dokter komt zo’
Vrijwilligers zien dat patiënten niet altijd goed geïnformeerd worden. Dat heeft volgens hen vaak te maken met de hectiek en werkdruk op de afdelingen. Het bekende 'de dokter komt zo’ is snel gezegd, maar blijkt niet altijd de waarheid. Vrijwilligers horen nog wel eens dat patiënten een uur of twee wachten op de dokter 'die zo zou komen’.

'Wat komt u eigenlijk doen?’
Vrijwilligers van het patiëntenvervoer maken regelmatig mee dat patiënten niet weten dat zij opgehaald worden voor een onderzoek, of dat de patiënt nog niet klaar is voor vervoer. Goede afstemming tussen patiënt, verpleegkundige en afdelingssecretaresse kan helpen om dit te voorkomen. De vrijwilligers lopen ook regelmatig aan tegen bouwkundige problemen: klinische patiënten die buitenom naar de poli Dermatologie moeten worden vervoerd, of met bed en al op de gang worden geparkeerd voor een hart- of longfunctie onderzoek.

'Dat is mijn patiënt niet’
Tenslotte komt het voor dat vrijwilligers van het patiëntenvervoer niet weten op welke afdeling of kamer een patiënt moet worden geplaatst. Zij vragen dat dan bijvoorbeeld aan een langslopende verpleegkundige. Soms worden zij dan adequaat geholpen, maar het komt ook voor dat er geantwoord wordt: 'dat is mijn patiënt niet’.

Voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenotencontact
Twee thema’s die ook specifiek het benoemen waard zijn, omdat vrijwilligers merken dat patiënten deze enorm waardevol vinden, zijn de voorlichtingsbijeenkomsten en de lotgenotencontacten bij de borstkankerzorg.

Vervolg
De Cliëntenraad heeft deze bijeenkomst als zinvol ervaren en zal een en ander bespreken en waar nodig terugkoppelen. Ook zal zij - in samenwerking de kwaliteitsfunctionaris van het ziekenhuis  – nagaan hoe een vervolg gegeven kan worden aan deze ontmoeting.