Veilig mailen

Bij het leveren van goede zorg rondom een patiënt, speelt veilige communicatie en informatieoverdracht van medische en financiële gegevens een belangrijke rol. Ook privacywetgeving schrijft voor dat vertrouwelijke gegevens veilig verwerkt en uitgewisseld moeten worden. Om deze reden verstuurt het Albert Schweitzer ziekenhuis uw privacygevoelige informatie beveiligd. Om beveiligd te kunnen mailen is het noodzakelijk dat u over een mobieltelefoonnummer beschikt.

Hoe u een ontvangen beveiligde mail kan openen, wordt getoond via onderstaand filmpje: