Kopafbeelding

Voor de operatie

Voor de operatie tekent de plastisch chirurg het operatiepatroon op de borsten af (afb. 1). Daarom wordt u ruim voor de operatietijd opgenomen. De verpleegkundige geeft u voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (narcose). Dit heet de premedicatie. Daarna krijgt u een operatiehemd aan. De verpleegkundige brengt u vervolgens met bed naar de operatieafdeling. Op de operatie afdeling wordt een infuus ingebracht. De anesthesioloog geeft u de algehele anesthesie.


Afb. 1 Tekening voor een borstlift (rechter borst)

Naar boven