Neonatologie

Op de afdeling Neonatologie (afdeling B1, locatie Dordwijk) worden baby’s opgenomen die om verschillende redenen niet bij hun moeder bij Rhena kunnen blijven, omdat ze te vroeg geboren en/of ziek zijn. 

Wat betekent Neonatologie?

Neonatologie betekent ‘leer van de nieuwgeborenen’. Op de afdeling Neonatologie liggen baby’s die extra zorg nodig hebben. Er wordt onderzoek gedaan naar eventuele aandoeningen en er wordt een behandeling gestart. De afdeling wordt High Care Neonatologie genoemd.

NICU

Soms heeft een pasgeborene nog intensievere zorg nodig zoals beademing. Dan wordt hij overgeplaatst naar een Neonatologische Intensive Care Unit (NICU). Dit is in een kinderziekenhuis. Zodra uw baby minder intensieve zorg nodig heeft, wordt uw baby weer naar ons ziekenhuis overgeplaatst.

Minder zorg nodig

Als er minder zorg (Low Care) nodig is kan uw baby overgeplaatst worden naar een andere kamer of in een later stadium naar Rhena.

De afdeling

De afdeling Neonatologie vormt samen met de kinderafdeling op locatie Dordwijk de afdeling Kindergeneeskunde. De afdeling bestaat uit twee units, een opnamekamer en twee eenpersoons family care kamers. Er is plaats voor vijftien baby’s.

Informatie

De informatie op deze website is bedoeld voor ouders, familie en naasten en is ter ondersteuning van de mondelinge informatie die u van de arts of verpleegkundige krijgt. Tijdens een gesprek krijgt u veel informatie te verwerken. Op deze website kunt u één en ander nog eens rustig nalezen. 

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) heeft het ‘Neokeurmerk’ toegekend aan de afdeling Neonatologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het predicaat met het kangoeroetje dat het ziekenhuis nu mag voeren, is een teken dat er op deze afdeling en in het Geboortecentrum Rhena sprake is van heel goede zorg aan vroeggeboren baby’s en hun ouders.
 

               

 

Speciale faciliteiten

NIDCAP 

Wat is NIDCAP?
NIDCAP staat voor Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Met dit programma wordt de zorg en behandeling zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte en het ontwikkelingsniveau van de te vroeg geboren baby.

Achtergrond

Te vroeg geboren baby’s hadden eigenlijk nog een tijd in de baarmoeder moeten blijven: een warme en comfortabele omgeving met gedempt licht en geluid. Een omgeving waarin het kind zich in een gebogen houding vrij kan bewegen, begrensd door de zachte baarmoederwand. Deze natuurlijke omgeving is nooit te evenaren op een afdeling Neonatologie. Maar deze omgeving kan wel dienen als uitgangspunt bij de verzorging en behandeling van de baby’s.

Voorbeelden
Hieronder staan enkele voorbeelden beschreven van ontwikkelingsgerichte zorg op onze afdeling.

 • Omgevingsprikkels van licht en geluid proberen we voor de baby’s zoveel mogelijk te verminderen. Dit doen we met behulp van hoezen over de couveuses en hemeltjes op de wiegen. Ook gebruiken we waar mogelijk alleen individueel licht.
 • We gebruiken hulpmiddelen om de motorische ontwikkeling te bevorderen, zoals een snuggle (dit is een soort nestje waarin de baby wordt ondersteund om in de dezelfde natuurlijke houding te kunnen liggen waarin een baby in de baarmoeder ligt).
 • We passen de verzorging aan aan het ritme van de baby. Wij geven bijvoorbeeld een moment pauze tijdens zorg- of medische handelingen wanneer de baby stress-signalen laat zien. De verpleegkundige ondersteunt de baby tijdens de handeling, waardoor de baby zich sneller kan herstellen en weer verder kan gaan slapen.
 • We bevorderen het zelfregulatiegedrag van de baby. Bijvoorbeeld door de baby te laten zuigen op een fopspeen, een vinger te laten vasthouden of een knuffel tijdens stressmomenten.
 • Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg voor hun baby. Wij helpen hen het gedrag van de baby te herkennen.
 • We bevorderen buidelen (kangoeroeën).
 • Waar nodig maken we een dagprogramma waarbij (medische en verpleegkundige) handelingen plaatsvinden op tijdstippen die passen bij het ontwikkelingsniveau van de baby. 

Gedragsobservatie, Zorgplan en betrokkenheid van ouders
Het programma NIDCAP bestaat verder uit een gedragsobservatie en een individueel zorgplan. In dit plan staat ouderparticipatie centraal. Ouderparticipatie wil zeggen dat u als ouder betrokken wordt en meehelpt bij de verzorging van uw baby, voor zover de situatie dit toelaat. Het lijkt alsof u zo weinig kunt doen, maar u bent als ouder(s) de belangrijkste perso(o)n(en) voor uw kind en u kunt meer betekenen dan u misschien denkt.
 

Lactatiekundigen

In het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn drie lactatiekundigen werkzaam. Deze lactatiekundigen beschikken over de kwalificatie International Board of Certified lactation Consultant. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is één van de lactatiekundigen aanwezig. Zij is beschikbaar voor de Kraam-, de Neonatologie- en de Kinderafdelingen.

Ook kan er een beroep op hen worden gedaan door de polikliniek Verloskunde en Kindergeneeskunde/Neonatologie.

Het werkterrein van de lactatiekundige omvat alle facetten van het geven van hulp, advies en begeleiding bij de borstvoeding. De lactatiekundige kan ingeschakeld worden bij:

 • Voorlichting en advies met betrekking tot borstvoeding, zowel voor ouders als verpleegkundigen.
 • Problemen bij het aanleggen van de baby.
 • Vroeggeboorte.
 • Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby.
 • Het weigeren van de borst.
 • Pijnklachten.
 • Ziekte of handicap van moeder of baby.
 • Terugkerende borstontstekingen.

Voor informatie over borstvoeding kunt u ook terecht bij de Borstvoedingorganisatie LLL, Borstvoeding Natuurlijk, www.borstvoeding.com, Opmaat en Rivas.
 

Video Interactie Begeleiding

Opname in het ziekenhuis is voor baby's en hun ouders vaak een ingrijpende periode. De kinder/neonatologieverpleegkundige helpt u en uw baby om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Begeleiding met de video kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Deze methode heet Video Interactie Begeleiding (VIB).

Wat is Video Interactie Begeleiding?
De kinder/neonatologieverpleegkundige maakt een korte video-opname van u en uw baby. Ze kijkt deze later met u terug en laat zien hoe uw baby probeert om met u in contact te komen of te blijven. Er wordt gelet op:

 • Hoe uw baby probeert uw aandacht te krijgen;
 • Hoe u daarop reageert;
 • Hoe u zelf contact maakt met uw baby;
 • Hoe uw baby hierop reageert.

U ziet op de videobeelden hoe uw baby reageert op uw stem en aanraking. Ook ziet u hoe u uw baby kunt geruststellen en hoe uw baby ervan geniet om bij u te zijn.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut kijkt naar de motorische ontwikkeling van uw baby. U krijgt voorlichting over hoe u uw baby het beste vast kunt houden en kunt bewegen, zodat uw baby zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Daarbij krijgt u praktische tips voor thuis. Dit gaat bijvoorbeeld over de ligging in bed en een ondersteunende houding in bed. Dit is voor een aantal weken nodig. Soms maakt de kinderfysiotherapeut in overleg met u, een video-opname om de spontane bewegingen van uw baby te bekijken. Dit heet General Movement.

Meer over kinderfysiotherapie lees u hier.

Wanneer kan kinderfysiotherapie nodig zijn?
Problemen met de motoriek kunnen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van baby's. De kinderfysiotherapeut onderzoekt de motorische ontwikkeling van uw baby als er sprake is van:

 • Een zwangerschap tot 34 weken;
 • Een laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur;
 • Een moeilijke start of onvoldoende herstel binnen 24 uur;
 • Een te hoge of te lage lichaamsspanning onrust verschil in bewegingen tussen de linker- en rechter lichaamshelft, armen of benen;
 • Voorkeurshoudingen of een afplatting van de schedel;
 • Vragen rond de ontwikkeling van de motoriek;
 • Verdenking op problemen in de motoriek bij aandoeningen of een syndroom.

De arts beoordeelt of kinderfysiotherapie nodig is. Als kinderfysiotherapie voor uw kind nodig is, krijgt u hierover informatie tijdens een oudergesprek.

Ontwikkelingsonderzoek
Voordat uw baby naar huis gaat, krijgt het nog een motorisch ontwikkelingsonderzoek. De kinderfysiotherapeut kijkt dan of uw baby zich goed beweegt en ontwikkelt. U krijgt een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Het onderzoek gebeurt op de afdeling en is niet vervelend voor uw baby. Als u vragen heeft, dan kunt u deze aan de fysiotherapeut stellen.

Thuis
Zo nodig gaat uw baby thuis met fysiotherapie door. Vanuit het ziekenhuis wordt dan de overdracht geregeld en u krijgt een machtiging voor uw zorgverzekeraar mee.

Nazorgbureau couveusekinderen

Het Nazorgbureau is er voor ieder kind dat behandeld wordt door een kinderarts, omdat:

 • Hij/zij geboren is bij een zwangerschapsduur van minder dan 34 weken;
 • Of hij/zij een geboortegewicht heeft dat lager is dan bij de zwangerschapsduur past;
 • Of hij/zij een slechte start had bij de geboorte.

Bij het Nazorgbureau werken verschillende hulpverleners van het ziekenhuis en de thuiszorg samen. Dit zijn de kinderarts, consultatiebureauarts, neonatologieverpleegkundige, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en een (pre)logopedist. 

Alle hulpverleners hebben ervaring met baby’s van wie de start moeilijk is geweest.

Meer informatie over het Nazorgbureau Couveusekinderen leest u hier.

24 uur Zelfzorg

Nu uw baby binnenkort naar huis mag, vindt u het misschien prettig om een hele dag en nacht zelf voor uw baby te zorgen. Het is een mogelijkheid om uw baby nog beter te leren kennen. Het dag- en nachtritme, de geluiden die het maakt, maar ook het huiluurtje. Het is een goede gelegenheid om praktische handelingen met ons door te nemen of vragen te stellen.

Wilt u uw baby graag 24-uur zelf verzorgen, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige. Een dagdeel is ook mogelijk voor ouders, wanneer 24 uur te lang of niet haalbaar is.

Op één kamer
Tijdens het 24-uur zelfzorgen ‘logeert’ u samen met uw baby in een kamer op de afdeling. Wij raden u aan om naast nachtgoed en toiletartikelen ook iets mee te nemen om uzelf bezig te houden. Linnengoed wordt door het ziekenhuis verzorgd.

Handige links

www.couveuseouders.nl
Algemene informatie: Vereniging van Ouders van Couveusekinderen

www.kindenziekenhuis.nl
Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

www.hellp.nl
Patientenorganisatien zwangerschapsvergiftiging, pre-eclampsie, HELLP-syndroom

www.nvom.net
Nederlandse vereniging voor Ouders van Meerlingen

www.vbn.borstvoeding.nl
Vereniging Borstvoeding natuurlijk

www.lll.borstvoeding.nl
Borstvoedingorganisatie La Leche League

Diversen
www.erfelijkheid.nl
www.tevroeggeboren.nl

U bent nu hier

HomepageSpecialismenNeonatologie
Naar boven

Contact

U mag dag en nacht bellen om te vragen hoe het met uw baby gaat. Het telefoonnummer waarop we te bereiken zijn is:

Unit 1 (078) 652 34 17
Unit 2 (078) 654 14 17

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in