Neonatologie

Welkom op de website van de afdeling Neonatologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Op de afdeling Neonatologie (afd. B1, locatie Dordwijk) worden baby’s opgenomen die om verschillende redenen niet bij hun moeder bij Rhena kunnen blijven, omdat ze te vroeg geboren en/of ziek zijn.

Wat betekent Neonatologie?
Neonatologie betekent ‘leer van de nieuwgeborenen’. Op de afdeling Neonatologie liggen baby’s die extra zorg nodig hebben. Er wordt onderzoek gedaan naar eventuele aandoeningen en er wordt een behandeling gestart. De afdeling wordt High Care Neonatologie genoemd.

NICU
Soms heeft een pasgeborene nog intensievere zorg nodig zoals beademing. Dan wordt hij overgeplaatst naar een Neonatologische Intensive Care Unit (NICU). Dit is in een kinderziekenhuis. Zodra uw baby minder intensieve zorg nodig heeft, wordt uw baby weer naar ons ziekenhuis overgeplaatst.

Minder zorg nodig
Als er minder zorg (Low Care) nodig is kan uw baby overgeplaatst worden naar een andere kamer of in een later stadium naar Rhena.

De afdeling
De afdeling Neonatologie vormt samen met de kinderafdeling op locatie Dordrecht de afdeling Kindergeneeskunde. De afdeling bestaat uit twee units, een opnamekamer en twee eenpersoons family care kamers. Er is plaats voor vijftien baby’s.

Informatie

De informatie op deze website is bedoeld voor ouders, familie en naasten en is ter ondersteuning van de mondelinge informatie die u van de arts of verpleegkundige krijgt. Tijdens een gesprek krijgt u veel informatie te verwerken. Op deze website kunt u één en ander nog eens rustig nalezen. 

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) heeft het ‘Neokeurmerk’ toegekend aan de afdeling Neonatologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het predicaat met het kangoeroetje dat het ziekenhuis nu mag voeren, is een teken dat er op deze afdeling en in het Geboortecentrum Rhena sprake is van heel goede zorg aan vroeggeboren baby’s en hun ouders. Lees hier verder over het keurmerk.
 

               

 

Contact

Telefoonnummers

Unit 1: (078) 652 34 17

Unit 2: (078) 654 14 17 


Belangrijk: ziekte altijd melden
Meld altijd telefonisch vooraf wanneer u verkouden bent of griep of diarree heeft of als u in contact bent geweest met kinderziekten. Heeft u waterpokken of bent u in contact geweest met iemand met waterpokken? Dan mag u absoluut niet op de afdeling komen!