Gehoorverbeterende en sanerende ooroperaties

Als er klachten van gehoorverlies bestaan, zal de KNO-arts u uitleggen wat de oorzaak is van het gehoorverlies. Daarna kan de behandelingsmogelijkheid worden uitgelegd.

Bij gehoorvermindering op gehoorzenuwniveau is de aanpassing van een hoortoestel de enige mogelijke behandeling. Als het gehoorverlies veroorzaakt wordt door een middenoorafwijking en het geluid zo verzwakt bij het slakkenhuis aankomt (geleidingsgehoorverlies), is dat meestal wel behandelbaar met een gehoorverbeterende ooroperatie. Het aanpassen van een hoortoestel is dan ook soms een mogelijkheid.
Als het gehoorverlies veroorzaakt wordt door een oorontsteking, hangt het af van de vorm van oorontsteking. De genezing van deze oorontsteking staat dan op de voorgrond. Er zijn meestal medicijnen nodig en soms een schoonmakende ooroperatie, mogelijk in combinatie met een gehoorverbeterende operatie.

Binnen het Albert Schweitzer worden ooroperaties met veel succes uitgevoerd. Op deze pagina wat extra informatie over:

  • BAHA
  • Stapedotomie
  • Sanerende ooroperaties

De operaties BAHA en stapedotomie worden alleen door de KNO-artsen mw W. Lok, dr. K.D.J.A. Buijssen en dhr D. Zaadnoordijk uitgevoerd. Binnen het maatschap KNO zullen patiënten voor deze operaties naar hen worden doorverwezen.

Contact

Tel: (078) 654 71 00