Geriatrie

Medewerkers
De medewerkers van de afdeling Geriatrie onderzoeken en behandelen mensen met ziektebeelden die te maken hebben met ouderdom. Het specialisme Geriatrie wordt ook wel Klinische Geriatrie genoemd. De arts heet een Klinisch Geriater of een Internist Geriater.

De afdeling
De afdeling Geriatrie bestaat uit een polikliniek, een dagkliniek en een kliniek. De kliniek is voor oudere mensen die (acuut) ziek zijn en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Ziektebeelden
Bij de afdeling Geriatrie komen patiënten met ziekten of aandoeningen die veel voorkomen bij ouderen, zoals een delier, longontsteking, blaasontsteking, hartfalen, sterke vermagering, uitdroging, beginnende dementie, artrose, botbreuken of nierfunctiestoornissen. Zo kunnen oudere mensen makkelijker vallen en daarbij iets breken. Vaak kunnen oudere mensen vergeetachtiger worden wat tot problemen kan leiden. Zij kunnen dan terecht op de dagkliniek.

Verwijzing
De verwijzing voor de dagkliniek, polikliniek of kliniek gaat via de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts). Uiteraard kan intern een andere specialist de patient verwijzen/overplaatsen naar de Geriatrie

Contact

Telefoonnummers

Polikliniek:
(078) 652 39 11

Secretariaat afdeling Geriatrie:
(078) 652 39 13

Coördinator dagonderzoekcentrum
M. Wingelaar
(078) 654 26 91

Contact via e-mail

Routewijzer