Geriatrie

De medewerkers van de afdeling Geriatrie onderzoeken en behandelen mensen met ziektebeelden die veel voorkomen bij ouderen. Het specialisme Geriatrie wordt ook wel Klinische Geriatrie genoemd. De arts heet een klinisch geriater of een internist geriater.

De afdeling

De afdeling Geriatrie bestaat uit een polikliniek en een kliniek. De kliniek is voor oudere mensen die (acuut) ziek zijn en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

Ziektebeelden

Bij de afdeling Geriatrie komen patiënten met ziekten of aandoeningen die veel voorkomen bij ouderen, zoals een delier, longontsteking, blaasontsteking, hartfalen, sterke vermagering, uitdroging, beginnende dementie, artrose, botbreuken of nierfunctiestoornissen. Zo kunnen oudere mensen makkelijker vallen en daarbij iets breken. Vaak kunnen oudere mensen vergeetachtiger worden wat tot problemen kan leiden. 

Verwijzing

De verwijzing voor de polikliniek of kliniek gaat via de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts). Uiteraard kan intern een andere specialist de patient verwijzen/overplaatsen naar de afdeling Geriatrie

Contact

Polikliniek: (078) 652 39 11 

Verpleegkundigen:

Mw. Wingelaar (078) 654 26 91

Mw. Matthieu (078) 652 32 56