Ergotherapie

Ergotherapie helpt u om dagelijkse activiteiten, zoals douchen, aankleden en eten, weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen. Moeilijkheden die u in het dagelijks leven ervaart, kunt u met de ergotherapeut bespreken en aanpakken.

Samen met de ergotherapeut werkt u aan het oppakken van dagelijkse activiteiten en de terugkeer naar uw eigen woonomgeving. Uw zelfstandigheid wordt groter en u heeft minder hulp nodig van anderen. Zo nodig kan de ergotherapeut u adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen voor thuis.

De ergotherapeuten werken op de verpleegafdelingen Neurologie en Geriatrie van het ziekenhuis en behandelen alleen patiënten die zijn opgenomen. 

Contact

Telefoon: (078) 652 30 08 of   (078) 652 30 12