Historie locatie Amstelwijck

Diaconessenhuis
Op 3 mei 1910 werd de 'Vereeniging voor Diaconessenarbeid in Dordrecht en omstreken' opgericht. Er was toen nog geen sprake van een ziekenhuis. Het werk betrof eenvoudige wijkverpleging, waarvoor diaconessen werden aangetrokken en uitgezonden.

Omstreeks 1912 werd een klein ziekenhuis ingericht in de Oudehovenstraat te Dordrecht. In feite was dit niet meer dan een woonhuis met enkele bedden. In de volksmond werd het 'Diaconessenhuis' genoemd. Dit woonhuis bleek als ziekenhuis al snel te klein. Daarom is in 1919 een groter huis in de Prinsenstraat aangekocht. In 1923 moest dit (zieken)huis - er waren toen al 23 bedden - worden gesloten wegens grote financiële moeilijkheden. De Vereeniging bleef wel bestaan!

Op 1 oktober 1925 trad de diacones zr. Cor van Glabbeek (later besturend zuster) in dienst van de Vereeniging. Zij woonde samen met een dienstbode in het pand aan de Prinsenstraat. Ze zag in het huis al snel een goede exploitatiemogelijkheid. In overleg met het toenmalige bestuur nam zij patiënten op. In de daarop volgende jaren groeide het huis in de Prinsenstraat, na aankoop van belendende percelen, verbouwingen en vernieuwingen, uit tot een ziekenhuis met +/- 175 bedden.

Ziekenhuis Refaja
Aangezien het Diaconessenhuis in verband met de situering niet verder kon worden uitgebreid, werd in 1956 een kantoorgebouw aan de Bellevuestraat in Dordrecht aangekocht en verbouwd tot interne kliniek, het Ziekenhuis Refaja. Dit ziekenhuis had een capaciteit van ca. 125 bedden. Ter gelegenheid van de ingebruikstelling op 5 september 1958 werd het bezocht door Hare Majesteit de Koningin. Aanvankelijk was het de bedoeling een grote vleugel aan 'Refaja' te bouwen. Bij bespreking van dit plan bleek echter dat de medische en maatschappelijke ontwikkeling inmiddels een totale nieuwbouw hoogst wenselijk hadden gemaakt.

Diakonessenhuis Refaja
Begin 1965 is overeenstemming bereikt met de Gemeente Dordrecht over de aankoop van 6,3 ha grond aan de Reeweg Zuid te Dordrecht, gelegen aan de rijksweg Rotterdam-Breda. De plaats waar het ziekenhuis zou worden gebouwd, werd Van der Steenhovenplein genoemd, naar de in 1922 benoemde voorzitter van de Vereeniging, onder wiens stimulerende leiding de eerder genoemde moeilijkheden uit de periode 1922-1925 waren overwonnen.

Op 18 december 1967 heeft de toenmalige burgemeester, de heer Mr. J.J. van der Lee, de eerste paal voor het nieuwe Diakonessenhuis Refaja geslagen. Vanaf 27 november 1970 werd het huis geleidelijk in gebruik genomen, waarna het op 4 juni 1971 officieel werd geopend door H.K.H. Prinses Margriet.

Albert Schweitzer ziekenhuis
Het Albert Schweitzer ziekenhuis bestaat sinds 1 januari 1999. Er heeft toen een fusie plaatsgevonden tussen het Drechtsteden Ziekenhuis en het Merwedeziekenhuis.

Sluiting Amstelwijck
In 2008 is begonnen met de uitbreiding van de locatie Dordwijk, die mede beoogde de locatie Amstelwijck op termijn te kunnen sluiten en alle functies hiervan te integreren met Dordwijk. Twee ziekenhuislocaties binnen de stad Dordrecht werd te veel geacht voor een efficiënte bedrijfsvoering en patiëntenlogistiek. Op Amstelwijck waren om diezelfde reden de klinische afdelingen (verpleegafdelingen) al eerder gesloten. De locatie had hierdoor rond de eeuwwisseling al de functie van onderzoeks-, poliklinisch en dagbehandelcentrum gekregen.

Te koop
Tussen 2010 en 2017 werden fasegewijs alle poliklinieken, operatiekamers/dagbehandeling en onderzoeksafdelingen overgeheveld naar Dordwijk. In november 2016 werd onder grote belangstelling van (oud-)medewerkers, patiënten en pers de locatie Amstelwijck officieel gesloten. De laatste zorgactiviteiten stopten er eind juni 2017. In 2018 zijn de gronden en opstallen verkocht en overgedragen aan ontwikkelaar ABB Bouw, die er woningen gaat bouwen in het plan 'Amstelwijck Park'.

U bent nu hier

HomepageOver onsOrganisatieHistorieHistorie locatie Amstelwijck
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in