Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is een subspecialisme van de algemene chirurgie. De vaatchirurg onderzoekt en behandelt patiënten met ziekten of afwijkingen aan de bloedvaten.

In de vaatchirurgie wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Afwijkingen aan de slagaderen (zoals aneurysma’s of etalagebenen).
• Afwijkingen aan de aderen (zoals spataderen).
• Nierdialyse problematiek

Nieuwe technieken en efficiënte behandeling
Vaatchirurgie heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt met nieuwe vormen van behandeling en minder ingrijpende operatietechnieken. Hierdoor hebben patiënten minder pijn en herstellen zij sneller.
In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden al deze nieuwe technieken toegepast.

Wij streven ernaar dat u tijdens uw eerste afspraak bij de vaatchirurg direct aanvullend onderzoek krijgt op het vaatlaboratorium. De vaatchirurg bespreekt de uitslag in dat geval direct met u, of anders zo spoedig mogelijk. Hierdoor heeft u snel een eerste indruk van de ernst van de aandoening en hoort u of er nog verder aanvullend onderzoek of behandeling nodig is.

Trots op vaatkeurmerk
De 'Hartenvaatgroep’ heeft aan het Albert Schweitzer ziekenhuis het ‘vaatkeurmerk’ toegekend. Het ziekenhuis voldoet daarmee aan alle kwaliteitscriteria van goede zorg voor vaatpatiënten.

De vaatchirurgen werken nauw samen met interventieradiologen, cardiologen, vasculair internisten/nefrologen en dermatologen. Er is wekelijks een multidisciplinaire bespreking. Tijdens dit overleg bespreken verschillende specialisten alle vaatpatiënten zodat er een afgewogen behandeladvies wordt gegeven.
Door deze gestructureerde benadering kan een betere diagnose gesteld worden. Dit verbetert de kwaliteit van uw behandeling.


 

Contact

Telefoonnummer

(078) 652 32 50

Contact via e-mail

Routewijzer